«Αρχές διατήρησης αρχειακού υλικού» Εργαστήριο στο Ιστορικό Αρχείο ΠΙΟΠ

«Αρχές διατήρησης αρχειακού υλικού» Εργαστήριο στο Ιστορικό Αρχείο ΠΙΟΠ
11.10.2022
13.10.2022Στο πλαίσιο των Ευρωπαϊκών Ημερών Συντήρησης 2022, το Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς (ΠΙΟΠ) και τα Γενικά Αρχεία του Κράτους συνδιοργανώνουν την Τρίτη 11 Οκτωβρίου (ώρες 10:00-17:00), εργαστήριο με αντικείμενο τις αρχές διατήρησης χαρτώου αρχειακού υλικού, στο Ιστορικό Αρχείο του ΠΙΟΠ στον Ταύρο.

Το εργαστήριο απευθύνεται σε εργαζόμενους σε φορείς οι οποίοι φυλάσσουν αρχειακό ή βιβλιακό απόθεμα και φιλοδοξεί να συμβάλει στη διαρκή κατάρτισή τους, όσον αφορά τη φύλαξη, διατήρηση, συγκέντρωση, ανάδειξη και διάθεση προς μελέτη του υλικού αυτού. Με δεδομένο ότι στη χώρα μας πολλοί φορείς που διατηρούν αρχειακό απόθεμα δεν απασχολούν συντηρητές, είναι σημαντική η εξοικείωση αρχειονόμων και άλλων εργαζομένων τους με θέματα που άπτονται της προληπτικής συντήρησης. Οι συνδιοργανωτές φορείς ευελπιστούν ότι η τρίτη επανάληψη της διοργάνωσης θα συνεισφέρει στη στενότερη συνεργασία αρχειονόμων και συντηρητών και θα συμβάλλει στην αποτελεσματικότερη διαφύλαξη και διατήρηση του αρχειακού αποθέματος και, τελικώς, στην πρόσβαση ευρύτερου κοινού σε αυτό.

Οι βασικές ενότητες του προγράμματος του εργαστηρίου είναι οι εξής:
  1. Εισαγωγή-κατηγορίες αρχειακού υλικού, υλικά κατασκευής.
  2. Παράγοντες φθοράς του αρχειακού υλικού.
  3. Αναγνώριση βασικών τύπων φθοράς. Παρουσίαση χαρακτηριστικών περιπτώσεων.
  4. Σχέδιο διατήρησης, σχεδιασμός και διαχείριση. Αρχές σχεδιασμού και προτεραιότητες.
  5. Κλιματικός έλεγχος και συνθήκες φύλαξης παραδοσιακών υποστρωμάτων.
  6. Μέτρα ασφάλειας.
  7. Σχέδιο Διαχείρισης Έκτακτης Ανάγκης στο Ιστορικό Αρχείο ΠΙΟΠ.
  8. Προληπτική συντήρηση.
  9. Διαχείριση της συντήρησης.

Επίσης στο πλαίσιο των Ευρωπαϊκών Ημερών Συντήρησης, το Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς (ΠΙΟΠ) οργανώνει την Πέμπτη 13 Οκτωβρίου (ώρες 11:00-12:00 και 17:00-18:00), δύο αυτόνομες ξεναγήσεις στο εργαστήριο συντήρησης αρχειακού υλικού και τα αρχειοστάσια του Ιστορικού Αρχείου ΠΙΟΠ. Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να μάθουν ποιες είναι οι διαδικασίες συντήρησης χαρτιού και βιβλίου, ποιες οι κατάλληλες συνθήκες διατήρησης και οι τρόποι αποθήκευσή τους και θα ενημερωθούν για συναφείς καλές πρακτικές.


Η συμμετοχή είναι δωρεάν. Για την εγγραφή των συμμετεχόντων θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας (τηλ. 210 3418051, Δευτ.-Παρ. 9:00-17:00).

Ιστορικό Αρχείο ΠΙΟΠ
Δωρίδος 2 & Λεωφόρος Ειρήνης 14, 17778, Ταύρος
Τ: 210 3418051 | www.piop.gr