«Περιβάλλον και Διατροφή» Διημερίδα στο Συνεδριακό Αμφιθέατρο του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών

«Περιβάλλον και Διατροφή» Διημερίδα στο Συνεδριακό Αμφιθέατρο του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών
10.12.2018
11.12.2018

«Περιβάλλον και Διατροφή»
Διημερίδα στο Συνεδριακό Αμφιθέατρο του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών

Το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, το Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών/Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών (ΙΙΕ/ΕΙΕ), το Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς (ΠΙΟΠ), το Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και η Εταιρεία Μελέτης Νέου Ελληνισμού (ΕΜΝΕ) συνδιοργανώνουν τη Δευτέρα 10 και την Τρίτη 11 Δεκεμβρίου επιστημονική διημερίδα υπό τον τίτλο «Περιβάλλον και Διατροφή», στο Συνεδριακό Αμφιθέατρο του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Η τέταρτη κατά σειρά διημερίδα που διοργανώνεται με θέμα την Ιστορία του Περιβάλλοντος αφορά την εξέταση της αλληλεξάρτησης παραγωγικών προτύπων και διατροφικών συστημάτων κατά το παρελθόν μέσω μιας διαχρονικής και κατά το δυνατόν ευρύτερης διεπιστημονικής προσέγγισης. 

Οι στόχοι της διημερίδας είναι αφενός η ανίχνευση των επιπτώσεων των περιβαλλοντικών αλλαγών (ανθρωπογενών και φυσικών) στη διαμόρφωση της καθημερινής δίαιτας και των διατροφικών επιλογών προηγούμενων περιόδων, και αφετέρου, η εκτίμηση του αποτυπώματος που επέφεραν στο περιβάλλον τα εκάστοτε πρότυπα αγροτικής ανάπτυξης, τα οποία νομιμοποιήθηκαν, εν μέρει, με επικλήσεις διατροφικής επάρκειας.

Η παρακολούθηση της διημερίδας είναι δωρεάν.
Παρέχονται βεβαιώσεις παρακολούθησης.

Για να δείτε το πρόγραμμα της διημερίδας πατήστε εδώ.

Συνεδριακό Αμφιθέατρο Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών

Ιερά Οδός 75, 1185 Βοτανικός

Τηλ.: 210 52 94 956- Fax: 210 52 94 992

Email: evrydiki@aua.gr