«Αρχές διατήρησης αρχειακού υλικού» Εργαστήρι στο Ιστορικό Αρχείο ΠΙΟΠ

«Αρχές διατήρησης αρχειακού υλικού» Εργαστήρι στο Ιστορικό Αρχείο ΠΙΟΠ
11.10.2019


«Αρχές διατήρησης αρχειακού υλικού»
Εργαστήρι στο Ιστορικό Αρχείο ΠΙΟΠ

Με αφορμή την Παγκόσμια Εβδομάδα Συντήρησης, το Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς (ΠΙΟΠ), τα Γενικά Αρχεία του Κράτους, το Τμήμα Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και η Ελληνική Αρχειακή Εταιρεία συνδιοργανώνουν, την Παρασκευή 11 Οκτωβρίου (ώρες 09:00-16:00), εργαστήρι με αντικείμενο τις αρχές διατήρησης αρχειακού υλικού, στο Ιστορικό Αρχείο του ΠΙΟΠ, στον Ταύρο.

Το εργαστήρι απευθύνεται σε αρχειονόμους και εργαζόμενους σε φορείς, οι οποίοι φυλάσσουν αρχειακό ή βιβλιακό απόθεμα, και φιλοδοξεί να συμβάλει στη διαρκή κατάρτισή τους, όσον αφορά τη φύλαξη, διατήρηση, συγκέντρωση, ανάδειξη και διάθεση προς μελέτη του υλικού αυτού.

Με δεδομένο ότι στη χώρα μας υπάρχουν πολιτιστικοί φορείς με αρχειακό απόθεμα που δεν απασχολούν συντηρητές, είναι σημαντική η περαιτέρω ευαισθητοποίηση και εξοικείωση αρχειονόμων και άλλων εργαζομένων τους σε θέματα που άπτονται της προληπτικής συντήρησης και της διάγνωσης φθορών, των αιτιών και των μηχανισμών που τις προκαλούν, όσον αφορά μάλιστα διαφορετικά υποστρώματα αρχειακού υλικού. Παράλληλα, η εξοικείωση με την ορολογία και τις βασικές αρχές συντήρησης αρχειακού υλικού θα συνεισφέρει στην αρμονικότερη συνεργασία αρχειονόμων και συντηρητών με αποτέλεσμα τις πρακτικότερες και αποδοτικότερες λύσεις στη διαχείρισή του. Οι συνδιοργανωτές φορείς ευελπιστούν ότι η τρίτη αυτή διοργάνωση, ως μέρος σχετικής πρωτοβουλίας τους τον Δεκέμβριο 2017 στην Αθήνα, θα συμβάλλει στην αποτελεσματικότερη διαφύλαξη και διατήρηση του αρχειακού αποθέματος και, τελικώς, στην πρόσβαση ευρύτερου κοινού σε αυτό.

Οι βασικές ενότητες της προγράμματος του εργαστηρίου είναι οι εξής:

  1. Εισαγωγή-κατηγορίες αρχειακού υλικού, υλικά κατασκευής. Παράγοντες φθοράς του αρχειακού υλικού. Αναγνώριση βασικών τύπων φθοράς. Παρουσίαση χαρακτηριστικών περιπτώσεων. Σχέδιο διατήρησης, σχεδιασμός και διαχείριση. Αρχές σχεδιασμού και προτεραιότητες. Κλιματικός έλεγχος και συνθήκες φύλαξης παραδοσιακών υποστρωμάτων.
  2. Μέτρα ασφάλειας. Προληπτική συντήρηση. Διαχείριση της συντήρησης.

Για να δείτε το πρόγραμμα πατήστε εδώ. 

Η συμμετοχή είναι δωρεάν. Για την εγγραφή των συμμετεχόντων θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας (τηλ. 210-3418011, Δευτ.-Παρ. 9:00-17:00).

Ιστορικό Αρχείο ΠΙΟΠ

Δωρίδος 2 & Λεωφόρος Ειρήνης 14, 17778, Ταύρος

Τ: 210 3418051 | www.piop.gr
 piopnews