«Τεκμήρια τραπεζικής ιστορίας: Κοινωφελές Ταμείο Κρήτης» Επιστημονική συνάντηση στο Ιστορικό Αρχείο ΠΙΟΠ

«Τεκμήρια τραπεζικής ιστορίας: Κοινωφελές Ταμείο Κρήτης» Επιστημονική συνάντηση στο Ιστορικό Αρχείο ΠΙΟΠ
5.10.2018

Το Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς (ΠΙΟΠ), στο πλαίσιο της δράσης «Τεκμήρια τραπεζικής ιστορίας», οργανώνει επιστημονική συνάντηση με αντικείμενο το Κοινωφελές Ταμείο Κρήτης, την Παρασκευή 5 Οκτωβρίου (ώρα 18:00), στο Ιστορικό Αρχείο του Ιδρύματος, στον Ταύρο.

Στη διάρκεια της συνάντησης, η οποία εγκαινιάζει σειρά αντίστοιχων με στόχο την ενίσχυση της επιστημονικής συζήτησης στο πεδίο της ελληνικής τραπεζικής ιστορίας, εξετάζεται ο ρόλος του Κοινωφελούς Ταμείου Κρήτης (ίδρυση 1869) στην τοπική οικονομική ιστορία, μέχρι την ενσωμάτωσή του στην Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος (ΑΤΕ), το 1929.

Το Κοινωφελές Ταμείο Κρήτης ιδρύθηκε από την Υψηλή Πύλη για τη θεραπεία των συνεπειών της Επανάστασης του 1866-69 επί του αγροτικού πληθυσμού του νησιού με το οθωμανικό θησαυροφυλάκιο να συνεισφέρει ποσό 60.000 τουρκικών λιρών. Η χρηματοδοτική δράση του απευθυνόταν, επίσης, στον εμπορικό και βιομηχανικό κόσμο του νησιού. Το 1901 αναδιοργανώθηκε ως Γεωργική Τράπεζα και τα αναγκαία αποθεματικά του εξασφαλίσθηκαν ως μέρος δανείου από τις Προστάτιδες Δυνάμεις. Κατά την περίοδο της Κρητικής Πολιτείας (1896-1913) η λειτουργία του υπήρξε αποδοτικότερη και στα χρόνια που ακολούθησαν την ενσωμάτωση της Κρήτης στον εθνικό κορμό (1913) ο Οργανισμός του θεωρήθηκε από την ελληνική Βουλή και εξασφαλίσθηκε η μονιμότητα του προσωπικού του. Ως τράπεζα κτηματικής πίστης, έως και την ενσωμάτωσή του στην ΑΤΕ, παρείχε μακροπρόθεσμα δάνεια δι’ υποθήκης ακινήτων με τόκο 6% ετησίως ή βασισμένα στο προσωπικό αξιόχρεο των γεωργών.

Η δράση συνδυάζεται με περιοδική έκθεση αρχειακού υλικού από τις συναφείς συλλογές του Ιστορικού Αρχείου ΠΙΟΠ, της Γενναδείου Βιβλιοθήκης και του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών και Μελετών «Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος».

Το αναλυτικό πρόγραμμα της συνάντησης:
18:00. Εισαγωγικά
18:15. Νίκος Καραπιδάκης, καθηγητής Ιστορίας Ιονίου Πανεπιστημίου - Πρόεδρος Εφορείας ΓΑΚ,  Από την τοκογλυφία στην αγροτική πίστη στην Κρήτη, 19ος-20ός αιώνας
18:30. Μάνος Περάκης, διδάκτωρ Ιστορίας, Πανεπιστήμιο Κρήτης, Οικονομικοί όροι και κοινωνικές ανακατατάξεις στην Κρήτη, 1878-1913
18:45. Ευγενία Μπουρνόβα, Καθηγήτρια ΕΚΠΑ, Πιστωτικό σύστημα και αγορά ακινήτων στην Κρήτη, 1870-1914
19:00. Νατάσα Λαποκωνσταντάκη, υποψήφια διδάκτωρ Ιστορίας Ιονίου Πανεπιστημίου, Το πιστωτικό σύστημα στην Κρήτη από τη Χαλέπα μέχρι την Κρητική Πολιτεία
19:15. Μαρία Καλογεράκη, διδάκτωρ Νεώτερης και Σύγχρονης Ελληνικής Ιστορίας ΕΚΠΑ, Η συμβολή του Κοινωφελούς Ταμείου Κρήτης στην έναρξη λειτουργίας της Αγροτικής Τραπέζης της Ελλάδος
19:30. Ερωτήσεις- Συζήτηση

Η συμμετοχή στην ημερίδα είναι δωρεάν.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε στο τηλ. 210 3418011, Δευτ.-Παρ. 9:00-17:00.

Ιστορικό Αρχείο ΠΙΟΠ
Δωρίδος 2 & Λεωφόρος Ειρήνης 14, 17778, Ταύρος
Τ.: 210 3418051 | www.piop.gr
 piopnews