Το ΠΙΟΠ στη Βραδιά του Ερευνητή Παρουσίαση αποτελεσμάτων του έργου «Πολιτιστικές διαστάσεις της βαθιάς μάθησης» (CULDILE)

Το ΠΙΟΠ στη Βραδιά του Ερευνητή Παρουσίαση αποτελεσμάτων του έργου «Πολιτιστικές διαστάσεις της βαθιάς μάθησης» (CULDILE)
30.9.2022

Στο πλαίσιο της εκτέλεσης του έργου CULDILE -Πολιτιστικές διαστάσεις της βαθιάς μάθησης (δράση «ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ», ΕΠΑνΕΚ 2014-2020, Τ1ΕΔΚ-03785) και με αφορμή τη Βραδιά του Ερευνητή, το Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς (ΠΙΟΠ), το Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστήμων «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ» και η εταιρεία ΜΠΟΥΚΣΚΑΝΝΕΡ Α.Ε. παρουσιάζουν εφαρμογή ψηφιακής επεξεργασίας ιστορικών εγγράφων, την Παρασκευή 30 Σεπτεμβρίου (ώρες 17:00-21:00), στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (κτήριο Αβέρωφ - Ιστορικό Συγκρότημα Πατησίων).

Σκοπός του CULDILE είναι η δημιουργία ενός καινοτόμου λογισμικού ψηφιοποίησης, βελτιστοποίησης εικόνας και κατανόησης τεκμηρίων πολιτισμού με χρήση προηγμένων τεχνικών επεξεργασίας εικόνας, αναγνώρισης προτύπων και βαθιάς μηχανικής μάθησης. Η εφαρμογή θα αποτελέσει χρήσιμο εργαλείο στα χέρια όλων όσοι ασχολούνται με αρχεία, καθώς θα βελτιώσει την ποιότητα και την ταχύτητα της ψηφιοποίησης εγγράφων.


Ιστορικό Αρχείο ΠΙΟΠ
Δωρίδος 2 & Λεωφόρος Ειρήνης 14, 17778, Ταύρος

Τ.: 210 3418051  |  www.piop.gr