Διεθνές Πρότυπο Αρχειακής Περιγραφής. Εργαστήριο εφαρμογής και εμπέδωσης

Διεθνές Πρότυπο Αρχειακής Περιγραφής. Εργαστήριο εφαρμογής και εμπέδωσης
4.3.2016

Το Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς (ΠΙΟΠ) και η Ελληνική Αρχειακή Εταιρεία (ΕΑΕ) οργανώνουν Εργαστήριο Αρχειακών Προτύπων με αντικείμενο το Διεθνές Πρότυπο Αρχειακής Περιγραφής (ΔΙΠΑΠ), την Παρασκευή 4 Μαρτίου (17:00-21:00), στον χώρο του Ιστορικού Αρχείου ΠΙΟΠ, στον Ταύρο.

Οι διοργανωτές φορείς παρακολουθούν τις διεθνείς εξελίξεις όσον αφορά στη δημιουργία και εφαρμογή αρχειακών προτύπων επιθυμώντας να συμβάλουν στην περαιτέρω εμπέδωσή τους αλλά και στη διαρκή κατάρτιση των αρχειονόμων που καλούνται να τα εφαρμόσουν. Το Εργαστήριο έρχεται ως συνέχεια του σεμιναρίου αρχειακών προτύπων που οργανώθηκε από τους δύο φορείς τις προηγούμενες χρονιές σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη με ιδιαίτερη επιτυχία. Εντάσσεται, επίσης, στο πλαίσιο της προσπάθειας της Ελληνικής Αρχειακής Εταιρείας για την προώθηση της επαγγελματικής κατάρτισης των μελών της και στην επιδίωξη του ΠΙΟΠ να συμβάλει στη διά βίου εκπαίδευση. Το Εργαστήριο, που θα επαναληφθεί στη Θεσσαλονίκη το προσεχές διάστημα, απευθύνεται σε μέλη της ΕΑΕ και εργαζόμενους σε δημόσιους και ιδιωτικούς αρχειακούς φορείς. Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να εκπαιδευθούν -μέσω ασκήσεων και παραδειγμάτων- στις καλές πρακτικές συμπλήρωσης του Διεθνούς Προτύπου Αρχειακής Περιγραφής και να συνομιλήσουν με ομόλογους φορείς.

Η συμμετοχή είναι δωρεάν. Η σχετική αίτηση πρέπει να γίνει έως την 1η Μαρτίου

Πληροφορίες στο τηλ.: 210 3418011 (9:00-17:00 κατά τις εργάσιμες ημέρες).

 

Αίτηση συμμετοχής

Διεθνές Πρότυπο Αρχειακής Περιγραφής