Διεθνές πρότυπο Αρχειακής Περιγραφής. Εργαστήριο εφαρμογής και εμπέδωσης

Διεθνές πρότυπο Αρχειακής Περιγραφής. Εργαστήριο εφαρμογής και εμπέδωσης
17.2.2017

Το Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς (ΠΙΟΠ) και η Ελληνική Αρχειακή Εταιρεία (ΕΑΕ) οργανώνουν εργαστήριο Αρχειακών Προτύπων με αντικείμενο το Διεθνές Πρότυπο Αρχειακής Περιγραφής (ΔΙΠΑΠ), την Παρασκευή, 17 Φεβρουαρίου  (ώρες 17:00-21:00), στο Ιστορικό Αρχείο ΠΙΟΠ, στον Ταύρο.

Το εργαστήριο απευθύνεται σε μέλη της ΕΑΕ και εργαζόμενους σε δημόσιους και ιδιωτικούς αρχειακούς φορείς.

Οι διοργανωτές φορείς παρακολουθούν τις διεθνείς εξελίξεις όσον αφορά τη δημιουργία και εφαρμογή αρχειακών προτύπων και επιθυμούν να συμβάλουν στην περαιτέρω εμπέδωσή τους και στη διαρκή κατάρτιση των αρχειονόμων που καλούνται να τα εφαρμόσουν. Το εργαστήριο έρχεται σε συνέχεια των δράσεων που έχουν πραγματοποιηθεί τις προηγούμενες χρονιές σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη από τους δύο φορείς. Εντάσσεται, επίσης, στο πλαίσιο της προσπάθειας της ΕΑΕ για προώθηση της επαγγελματικής κατάρτισης των μελών της και στην επιδίωξη του ΠΙΟΠ να συμβάλει στη διά βίου εκπαίδευση.

Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να εκπαιδευθούν -μέσω ασκήσεων και παραδειγμάτων- στις καλές πρακτικές συμπλήρωσης του Διεθνούς Προτύπου Αρχειακής Περιγραφής, να συζητήσουν συναφή με το Πρότυπο ζητήματα και να συνομιλήσουν με ομολόγους φορείς.

Αντίστοιχο εργαστήριο θα διεξαχθεί τον Μάρτιο στη Θεσσαλονίκη.

 

Η συμμετοχή στο εργαστήριο είναι δωρεάν. Απαραίτητη η υποβολή αίτησης έως τις 12 Φεβρουαρίου στο email: seminars@eae.org.gr. Για να κατεβάσετε την αίτηση πατήστε εδώ.

 

Για πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε στο τηλ.: 210 3418011 (9:00-17:00) κατά τις εργάσιμες ημέρες.

 

 

Ιστορικό Αρχείο ΠΙΟΠ

Δωρίδος 2 & Λεωφόρος Ειρήνης 14, 17778, Ταύρος

Τ.: 210 3418051  |  www.piop.gr