Ολοκλήρωση σεμιναρίου " Διεθνή πρότυπα περιγραφής: Η εφαρμογή τους στην αρχειακή πρακτική"

Ολοκλήρωση σεμιναρίου " Διεθνή πρότυπα περιγραφής: Η εφαρμογή τους στην αρχειακή πρακτική"
5.5.2014
9.5.2014

Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες του σεμιναρίου

Διεθνή πρότυπα περιγραφής: Η εφαρμογή τους στην αρχειακή πρακτική

Στον νέο χώρο του Ιστορικού Αρχείου του Πολιτιστικού Ιδρύματος Ομίλου Πειραιώς ολοκληρώθηκαν πρόσφατα με επιτυχία οι εργασίες πενθήμερου σεμιναρίου εκπαίδευσης με θέμα Διεθνή πρότυπα περιγραφής: Η εφαρμογή τους στην αρχειακή πρακτική, που οργάνωσε η Ελληνική Αρχειακή Εταιρεία και το Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς. Το σεμινάριο απευθυνόταν σε εργαζόμενους αρχειακών φορέων και είχε στόχο την εκπαίδευσή τους στα διεθνή πρότυπα περιγραφής που έχει εγκρίνει το Διεθνές Συμβούλιο Αρχείων, συγκεκριμένα τα: Αρχειακής Περιγραφής (ISAD[G]), Καθιερωμένων Αρχειακών Εγγραφών για Νομικά Πρόσωπα, Φυσικά Πρόσωπα και Οικογένειες (ISAAR[CPF), Περιγραφής Λειτουργιών (ISDF) και Περιγραφής Φορέων Διατήρησης Αρχείων (ISDIAH). Τις εργασίες –που περιελάμβαναν και πρακτικό μέρος με την εφαρμογή των προτύπων επί συγκεκριμένων παραδειγμάτων- παρακολούθησαν 70 συμμετέχοντες που αντιπροσώπευαν 40 αρχειακούς φορείς και συναφείς οργανισμούς ή υπηρεσίες του Δημοσίου.

          Η ανάγκη δημιουργίας προτύπων που επιτρέπουν την περιγραφή και αναζήτηση αρχείων συνδέεται με την απαίτηση των πολιτών για πρόσβαση στην πληροφορία. Η Ελληνική Αρχειακή Εταιρεία παρακολουθεί τις διεθνείς εξελίξεις όσον αφορά τη δημιουργία και εφαρμογή σχετικών προτύπων και μεταφέρει στην Ελλάδα τη διεθνή τεχνογνωσία. Το Ιστορικό Αρχείο του ΠΙΟΠ, που διαχειρίζεται ογκώδες αρχειακό υλικό, μέσω του οποίου ανασυγκροτείται σε σημαντικό βαθμό η ιστορία της οικονομίας της Ελλάδας του 20ού αιώνα, εφαρμόζει τις αρχές και καλές πρακτικές της αρχειονομίας και επιθυμεί να συμβάλει στην περαιτέρω εμπέδωσή τους και στη διαρκή κατάρτιση των αρχειονόμων που καλούνται να τις εφαρμόσουν.

Εκπαιδευτές και εκπαιδευόμενοι, μετά την εξαντλητική παρουσίαση των διεθνών προτύπων περιγραφής από εισηγητές με γνώση και πρακτική εμπειρία στο αντικείμενο, κατέληξαν στη διαπίστωση ότι η τυποποίηση της αρχειακής περιγραφής είναι μια απαιτητική διανοητική εργασία που πρέπει να στηρίζεται τόσο στην καλή γνώση του πλαισίου παραγωγής των αρχείων, όσο και των πληροφοριών που αυτά περιέχουν. Μία άρτια αρχειακή περιγραφή βοηθά τους εργαζόμενους σε αρχειακούς φορείς στη σωστή επεξεργασία των αρχείων και τους ερευνητές στις αναζητήσεις τους. Κοινή ήταν η διαπίστωση ότι η εισαγωγή της τεχνολογίας στη διαδικασία περιγραφής των αρχείων διευκολύνει την εφαρμογή των προτύπων αρχειακής περιγραφής.

Κατά γενική ομολογία, το σεμινάριο πέτυχε απόλυτα τον στόχο του ενώ παρείχε επιπλέον την ευκαιρία σε εκπροσώπους αρχειακών φορέων της χώρας να συζητήσουν την προώθηση επιστημονικών και άλλων ζητημάτων που τους απασχολούν.

Για να δείτε το πρόγραμμα εργασιών του σεμιναρίου, πατήστε εδώ

Για να παρακολουθήσετε τις εργασίες του σεμιναρίου, δείτε παρακάτω

  01 Χαιρετισμός ΠΙΟΠ 05 05 2014

02 Χαιρετισμος ΕΑΕ Α Παππά 05 05 2014

03 Ν Παντελάκης 05 05 2014

04 Κ Τοράκη 05 05 2014

05 Συζήτηση α΄ μέρους 05 05 2014

06 Υπ Κύττα 05 05 2014

07 1η συζήτηση β' μέρους 05 05 2014

08 Ν Μπαμίδης 05 05 2014

09 2η Συζήτηση β΄ μέρους 05 05 2014

01 Χ Βάρδα Ζ Συνοδινός 06 05 2014

02 Συζήτηση α' μέρους 06 05 2014

03 Οδηγίες πρακτικής άσκησης 06 05 2014

04 Πρακτική άσκηση 06 05 2014

01 Γ Χαρωνίτης Π Καλομοίρης 07 05 2014

02 Συζήτηση α' μέρους 07 05 2014

03 Πρακτική άσκηση 07 05 2014

01 Μ Βολτέρα Ε Μπενέκη 08 05 2014

02 Πρακτική άσκηση 08 05 2014

04 Ν Μπαμίδης 08 05 2014

01 Ν Μπαμίδης ΔΙΠΠΕΛ 09 05 14

02 Δ Νικολάου Ν Λεβαντής 09 05 14

03 Αποτίμηση σεμιναρίου Ν Καραπιδάκης Ν Παντελάκης 09 05 14