Ολοκλήρωση εργαστηρίου ¨Διεθνές Πρότυπο Περιγραφής Φορέων Διατήρησης Αρχείων¨

Ολοκλήρωση εργαστηρίου ¨Διεθνές Πρότυπο Περιγραφής Φορέων Διατήρησης Αρχείων¨
9.3.2015
Ολοκλήρωση εργαστηρίου ¨Διεθνές Πρότυπο Περιγραφής Φορέων Διατήρησης Αρχείων¨
Η εφαρμογή του στην αρχειακή πρακτική


Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες του Εργαστηρίου
"Διεθνές Πρότυπο Περιγραφής Φορέων Διατήρησης  Αρχείων:
η εφαρμογή του στην αρχειακή πρακτική"

 

Στον χώρο του Ιστορικού Αρχείου του Πολιτιστικού Ιδρύματος Ομίλου Πειραιώς ολοκληρώθηκαν με επιτυχία οι εργασίες Εργαστηρίου με θέμα "Διεθνές Πρότυπο Περιγραφής Φορέων Διατήρησης Αρχείων: η εφαρμογή του στην αρχειακή πρακτική"που οργάνωσε η Ελληνική Αρχειακή Εταιρεία και το Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς.

Το σεμινάριο απευθυνόταν αποκλειστικά σε φορείς και φυσικά πρόσωπα, τα οποία διατηρούν αρχειακό υλικό ήδη προσβάσιμο στο ερευνητικό κοινό ή επιθυμούν να το καταστήσουν προσβάσιμο. Οι διοργανωτές φορείς παρακολουθούν τις διεθνείς εξελίξεις όσον αφορά τη δημιουργία και εφαρμογή αρχειακών προτύπων και επιθυμούν να συμβάλουν στην περαιτέρω εμπέδωσή τους και στη διαρκή κατάρτιση των αρχειονόμων που καλούνται να τα εφαρμόσουν. Το Εργαστήριο αποτέλεσε συνέχεια περυσινού πενθήμερου σεμιναρίου αρχειακών προτύπων που οργανώθηκε με ιδιαίτερη επιτυχία από τους δύο φορείς, ενώ εντάσσεται και στο πλαίσιο της προσπάθειας της Ελληνικής Αρχειακής Εταιρείας για τη χαρτογράφηση των ιδιωτικών κυρίως ελληνικών φορέων και προσώπων που διαθέτουν αρχειακό υλικό προσβάσιμο στην έρευνα. Η προσπάθεια αυτή θα βρει σύντομα τη συνέχεια και ολοκλήρωσή της με τη φροντίδα της Εταιρείας.

          Οι 80 συμμετέχοντες, μεταξύ των οποίων εκπρόσωποι 45 αρχειακών φορέων, είχαν την ευκαιρία να εκπαιδευθούν, και μέσω παραδειγμάτων, στην ορθή συμπλήρωση του Διεθνούς Προτύπου Περιγραφής Φορέων Διατήρησης Αρχείων, να συζητήσουν συναφή με το Πρότυπο ζητήματα και να συνομιλήσουν με ομολόγους φορείς. Κοινή ήταν η διαπίστωση ότι η προσπάθεια φορέων και φυσικών προσώπων να περιγράψουν τόσο το υλικό που κατέχουν, όσο και τους όρους πρόσβασης σ’ αυτό θα διευκολύνει την έρευνα και θα προάγει την εξωστρέφεια των κατόχων αρχειακών συλλογών.

Για να δείτε το πρόγραμμα εργασιών του Εργαστηρίου, πατήστε εδώ

Για να παρακολουθήσετε τις εργασίες του σεμιναρίου πατήστε στα παρακάτω links:

01. Χαιρετισμός ΠΙΟΠ

02. Χαιρετισμός ΕΑΕ

03. Εισαγωγή στο έργο της ΕΑΕ

04. Παρουσίαση ISDIAH

05. Βιβλιοθήκη Βουλής

06. Ι.Α. ΠΙΟΠ πρδγμ

07. Συζήτηση ερωτήσεις