Η 2η Συνάντηση Εταίρων του ερευνητικού έργου Mingei στο Μουσείο Μαστίχας Χίου

Η 2η Συνάντηση Εταίρων του ερευνητικού έργου Mingei στο Μουσείο Μαστίχας Χίου
9.9.2019
13.9.2019

 Η 2η Συνάντηση Εταίρων του ερευνητικού έργου Mingei
στο Μουσείο Μαστίχας Χίου

Στη Χίο, και συγκεκριμένα στο Μουσείο Μαστίχας του Δικτύου Μουσείων του Πολιτιστικού Ιδρύματος Ομίλου Πειραιώς (ΠΙΟΠ), θα πραγματοποιηθεί, από τις 9 έως 13 Σεπτεμβρίου, η 2η Συνάντηση Εταίρων του ερευνητικού έργου Mingei, που επιχορηγείται από το πρόγραμμα Horizon 2020 της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Το Mingei επιχειρεί για πρώτη φορά την ψηφιακή τεκμηρίωση, αναπαράσταση και διατήρηση των παραδοσιακών τεχνών (heritage crafts) ως Πολιτιστική Κληρονομιά τόσο για τις απτές όσο και για τις άυλες πτυχές τους.

Οι βασικοί στόχοι του έργου είναι :

• Να δημιουργήσει μια μεθοδολογία για τη ψηφιοποίηση και διατήρηση παραδοσιακών τεχνικών. Η ψηφιοποίηση θα περιλαμβάνει το σύνολο της γνώσης που σχετίζεται με μια τεχνική, από τα αντικείμενα και τη δημιουργία τους, στην κοινωνική αξία, τον οικονομικό αντίκτυπο και την ιστορική σημασία της, καθώς και την εξέλιξή της στο χρόνο.

• Να παράσχει τα τεχνολογικά μέσα για την ψηφιακή αποτύπωση των χειροτεχνιών με βάση τα ψηφιακά στοιχεία, τη σημασιολογία, την υπάρχουσα βιβλιογραφία και τα αποθετήρια, καθώς και τις ώριμες τεχνολογίες ψηφιοποίησης και αναπαράστασης.

• Να συμβάλει στη διατήρηση της τεχνικής με εργαλεία που υποστηρίζουν την εκπαίδευση και την κατάρτιση των βιοτεχνιών. Επιπλέον, θα προσφέρει γοητευτικές αφηγήσεις που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την περαιτέρω αξιοποίηση στο επίπεδο προβολής των τεχνικών αυτών.

Η καλλιέργεια της Μαστίχας Χίου, που έχει εγγραφεί στον Αντιπροσωπευτικό Κατάλογο της Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς της UNESCO, είναι μια από τις τρεις τεχνικές (μαζί με την υαλουργία και την ύφανση μεταξιού) που έχει επιλεχθεί να χρησιμοποιηθεί ως παράδειγμα για τη δημιουργία της μεθοδολογίας που απαιτεί το έργο.

Στο πλαίσιο της Συνάντησης συγκεντρώνεται υλικό τόσο για την καλλιέργεια όσο και την ιστορία της μαστίχας. Ομάδα από τους εταίρους του έργου, θα επισκεφθεί τα Μαστιχοχώρια για να συνομιλήσει με κατοίκους και καλλιεργητές προκειμένου να καταγράψει τις ιστορίες, τις γνώσεις και τις εμπειρίες τους. Επίσης, οι συμμετέχοντες θα επισκεφθούν την Ένωση Μαστιχοπαραγωγών Χίου και το Εργοστάσιο Επεξεργασίας Μαστίχας και θα συνομιλήσουν με εκπροσώπους φορέων του νησιού. Στόχος είναι να εντοπίσουν τις ανάγκες τους και να ακούσουν τις ιδέες τους, ώστε τα παραδοτέα του έργου, να είναι αξιοποιήσιμα και να συνεισφέρουν στις εργασίες τους.

Το Mingei συντονίζεται από το Ινστιτούτο Πληροφορικής του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΠ-ΙΤΕ) ενώ βασικός εταίρος του είναι το Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς. Στο έργο συμμετέχουν επίσης:

1. Ερευνητικό Ινστιτούτο Βιομηχανικών μεθόδων και διαδικασιών (AIRMINES)-Γαλλία
2. Ινστιτούτο Επιστήμης και Τεχνολογιών της πληροφορίας (CNR)-Ιταλία
3. MIRAlabSarl  (Εταιρία ψηφιακών εφαρμογών )-Ελβετία
4. Πολιτιστικό Ινστιτούτο WAAGsociety (WAAG)-Ολλανδία
5. Imaginary SRL (IMA) (Εταιρία ψηφιακών εφαρμογών)-Ιταλία
6. Εθνικό Ινστιτούτο Τεχνών και Τεχνολογίας (le CNAM)-Γαλλία
7. Μουσείο της παράδοσης του Μεταξιού HausderSeidenkultur (HdS)-Γερμανία

Μουσείο Μαστίχας Χίου
Πυργί, Θέση Ράχη (Τεπέκι), 821 02 Χίος
Τ: 22710 72212| www.piop.gr
 piopnews