Ημερίδα για την παρουσίαση του προγράμματος "Παυσανίας"

Ημερίδα για την παρουσίαση του προγράμματος "Παυσανίας"
31.3.2016«Δίκτυο Παυσανίας 2.0: Από το Σχολείο στο Μουσείο»

Το ΠΙΟΠ, στο πλαίσιο ευρωπαϊκών και εθνικών πολιτικών για τη σύνδεση της εκπαίδευσης με την αειφορία και την κοινωνία της γνώσης,  υλοποίησε την πράξη «Δίκτυο Παυσανίας 2.0: Από το Σχολείο στο Μουσείο» , η οποία χρηματοδοτήθηκε από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. 

Το πρόγραμμα «Δίκτυο Παυσανίας 2.0: από το Σχολείο στο Μουσείο» πρόκειται να παρουσιαστεί την Πέμπτη 31 Μαρτίου 2016 στο Ιωνικό Κέντρο (Λυσίου 11, Πλάκα) και ώρες 10:00 – 14:00 σε ημερίδα που απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς.  Στόχος της παρουσίασης είναι να γνωρίσουν οι εκπαιδευτικοί τις προτεινόμενες εκπαιδευτικές δραστηριότητες, καθώς και τρόπους αξιοποίησής τους στο μάθημα.

Το πρόγραμμα «Δίκτυο Παυσανίας 2.0: από το Σχολείο στο Μουσείο» αποτελεί καινοτόμο πρόταση σχετική με την ανάπτυξη βιωματικών εκπαιδευτικών δράσεων και εκπαιδευτικού υλικού που συνδέουν το σχολείο με τον τόπο, τους φυσικούς πόρους, την παραγωγική ιστορία, την πολιτιστική κληρονομικά, το Μουσείο. Με στόχο τη διαφύλαξη της πολιτιστικής κληρονομιάς όπως αυτή συναρτάται με την ανάδειξη της παραγωγικής ιστορίας της χώρας μας, τη σημασία των φυσικών πόρων και της βιομηχανικής τεχνολογίας που αναπτύχθηκε τις προηγούμενες δεκαετίες, το έργο απευθύνεται σε μαθητές Γυμνασίου, Γενικού Λυκείου, ΕΠΑΛ και Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας.

Μπορείτε να δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα της ημερίδας εδώ.