Διάλεξη στο Συνεδριακό Κέντρο Τράπεζας Πειραιώς

Διάλεξη στο Συνεδριακό Κέντρο Τράπεζας Πειραιώς
22.2.2018

«Ο σχηματισμός του εμπορικού κέντρου της Θεσσαλονίκης: 18ος-20ός αιώνας»
Διάλεξη στο Συνεδριακό Κέντρο Τράπεζας Πειραιώς

Το Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς (ΠΙΟΠ), στο πλαίσιο της περιοδικής έκθεσης «ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΜΠΟΡΙΟΝ 1870-1970», οργανώνει την Πέμπτη 22 Φεβρουαρίου (ώρα 19:00), στο Συνεδριακό Κέντρο Τράπεζας Πειραιώς, στη Θεσσαλονίκη, διάλεξη του δρ Ευάγγελου Χεκίμογλου, με θέμα «Ο σχηματισμός του εμπορικού κέντρου της Θεσσαλονίκης: 18ος-20ός αιώνας».

Εμπορικό κέντρο της Θεσσαλονίκης θεωρείται ο χώρος που χρησιμοποιήθηκε αποκλειστικά για εμπορικούς ή και παραγωγικούς σκοπούς, σε αντιδιαστολή με τη μικτή (επαγγελματική και οικιστική) χρήση. Ως οικονομικό και γεωγραφικό σύστημα, το εμπορικό κέντρο της Θεσσαλονίκης υπήρξε προϊόν μετεξέλιξης της οθωμανικής πολεοδομικής οργάνωσης. Τη μορφή με την οποία απεικονίζεται στις παλαιότερες εικονογραφικές παραστάσεις, την είχε αποκτήσει ήδη πριν από το τελευταίο τρίτο του 17ου αιώνα: δύο παράλληλες γεωγραφικές ζώνες εκατέρωθεν του δυτικού θαλάσσιου τείχους, οι οποίες χαρακτηρίζονταν από διακριτές οικονομικές λειτουργίες.


Θεσσαλονίκη, οδός Βενιζέλου, μετά το 1928.
© Αρχείο Ευφροσύνης Ρούπα

Η μετέπειτα διαμόρφωση του εμπορικού κέντρου κατά την περίοδο 1870-1970 συνδέεται με τις δημογραφικές και οικονομικές εξελίξεις στη Θεσσαλονίκη, και ειδικότερα με τη διαφοροποίηση του επαγγελματικού προφίλ της πόλης και του ενεργού πληθυσμού της.

Η περιοδική έκθεση «ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΜΠΟΡΙΟΝ 1870-1970» βασίστηκε σε ερευνητικό πρόγραμμα που εκπονήθηκε από ομάδα ερευνητών με υπεύθυνο τον Ευάγγελο Χεκίμογλου. Στο πλαίσιο του προγράμματος καταγράφτηκαν χιλιάδες επιχειρήσεις που λειτούργησαν τον 20ό αιώνα στους κυριότερους δρόμους του εμπορικού κέντρου, για αρκετές από τις οποίες αναζητήθηκαν μάλιστα οι παλαιοί ιδιοκτήτες ή οι απόγονοί τους.

Η είσοδος στη διάλεξη είναι ελεύθερη για το κοινό.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με την κ. Ναντίνα Κυριαζή στα τηλέφωνα 2310385662 και 2310 385664, e-mail: KyriaziK@piraeusbank.gr

Συνεδριακό Κέντρο Τράπεζας Πειραιώς
Κατούνη 12-14, 546 25, Θεσσαλονίκη
Τ: 2310 385662 | www.piop.gr