Διεθνές Πρότυπο Αρχειακής Περιγραφής. Εργαστήριο εφαρμογής και εμπέδωσης στη Θεσσαλονίκη

Διεθνές Πρότυπο Αρχειακής Περιγραφής. Εργαστήριο εφαρμογής και εμπέδωσης στη Θεσσαλονίκη
18.3.2016

Το Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς (ΠΙΟΠ) και η Ελληνική Αρχειακή Εταιρεία (ΕΑΕ) οργανώνουν Εργαστήριο Αρχειακών Προτύπων με αντικείμενο το Διεθνές Πρότυπο Αρχειακής Περιγραφής (ΔΙΠΑΠ), την Παρασκευή 18 Μαρτίου (17:00-21:00), στο Συνεδριακό Κέντρο Τράπεζας Πειραιώς (Κατούνη 12-14, Λαδάδικα, Θεσσαλονίκη).

Οι διοργανωτές φορείς παρακολουθούν τις διεθνείς εξελίξεις όσον αφορά στη δημιουργία και εφαρμογή αρχειακών προτύπων και επιθυμούν να συμβάλουν στην περαιτέρω εμπέδωσή τους και στη διαρκή κατάρτιση των αρχειονόμων που καλούνται να τα εφαρμόσουν. Παρόμοιες δράσεις εντάσσονται στο πλαίσιο της προσπάθειας της ΕΑΕ για προώθηση της επαγγελματικής κατάρτισης των μελών της και της επιδίωξης του ΠΙΟΠ να συμβάλει στη διά βίου εκπαίδευση.

Το Εργαστήριο έρχεται ως συνέχεια σεμιναρίου αρχειακών προτύπων που οργανώθηκε, τον περασμένο Νοέμβριο, στη Θεσσαλονίκη από τους δύο φορείς. Απευθύνεται σε μέλη της ΕΑΕ και εργαζόμενους σε δημόσιους και ιδιωτικούς αρχειακούς φορείς. Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να εκπαιδευθούν -μέσω ασκήσεων και παραδειγμάτων- στις καλές πρακτικές συμπλήρωσης του Διεθνούς Προτύπου Αρχειακής Περιγραφής, να συζητήσουν συναφή ζητήματα και να συνομιλήσουν με ομόλογους φορείς.

 

Η συμμετοχή είναι δωρεάν. Η σχετική αίτηση πρέπει να υποβληθεί έως τις 15 Μαρτίου


 

Αίτηση συμμετοχής

Διεθνές Πρότυπο Αρχειακής Περιγραφής 

Πληροφορίες: Αρετή Μακρή, Γραμματέας της Οργανωτικής Επιτροπής, τηλ.: 2310-816981, e-mail: seminars@eae.org.gr, aretimakri@gmail.com.

 

Συνεδριακό Κέντρο Τράπεζας Πειραιώς

Κατούνη 12-14, Θεσσαλονίκη

Τηλ.: 2310 385651, 385654, 385661