25.7.2018

Μουσείων Τόπος

Μουσείων Τόπος

Σκοπός του προγράμματος είναι η σύνδεση των θεματικών μουσείων του ΠΙΟΠ στο Αιγαίο με την πολιτιστική κληρονομιά των οικισμών τους και η ανάδειξη της υλικής και άυλης βιομηχανικής/ βιοτεχνικής παράδοσής τους με τη χρήση διαδραστικών εφαρμογών. Πρόκειται για το Μουσείο Μαρμαροτεχνίας στον Πύργο Τήνου, το Μουσείο Βιομηχανικής Ελαιουργίας Λέσβου στην Αγία Παρασκευή Λέσβου, και το Μουσείο Μαστίχας Χίου στο Πυργί.

Το έργο επιδιώκει να αναδείξει μια άλλη διάσταση, για την οποία αξίζει να γνωρίσει κάποιος τα νησιά της Τήνου, της Λέσβου και της Χίου, αυτήν της άμεσης σύνδεσης υλικού και άυλου πολιτισμού. Παράλληλα, το έργο αναμένεται να ενισχύσει την αλληλεπίδραση των Μουσείων με τον Τόπο τους και στοχεύει στην καθιέρωση των Μουσείων ως καθημερινών χώρων, στη νοηματική σύνδεση τους με τους οικισμούς καθώς και στη δημιουργία ενός «ψηφιακού διαλόγου» μεταξύ των Μουσείων και των αντίστοιχων τόπων. (Περισσότερα: http://www.mouseion-topos.gr/ )

Ταυτότητα πράξης

Χρηματοδότηση: ΕΠΑνΕΚ 2014-2020
Κωδικός Προγράμματος: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία»
Κωδικός έργου: Τ1ΕΔΚ-01571
Τίτλος Προγράμματος: Μουσείων Τόπος
Διάρκεια προγράμματος: 25 Ιουλίου 2018 -24 Ιουλίου 2021
Προϋπολογισμός:  849.200,00 € 

Εταίροι:

  1. Συντονιστής Δικαιούχος: Πανεπιστήμιο Αιγαίου -Τμήμα Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων
  2. DOTSOFT Ολοκληρωμένες Εφαρμογές Διαδικτύου και Βάσεων Δεδομένων Ανώνυμη Εταιρία (DOTSOFT)
  3. GEOSPATIAL Enabling Technologies Εμπορεία Γεωπληροφορικής Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης (GET)
  4. Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς  (ΠΙΟΠ)


Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης