12.4.2012

Η τεχνολογία της αργυροχοίας

Η τεχνολογία της αργυροχοίας

Σκοπός της έρευνας στον τομέα της αργυροχοΐας υπήρξε η προετοιμασία αντίστοιχου Μουσείου στα Ιωάννινα, όπου θα παρουσιάζονται οι βασικές παραδοσιακές τεχνικές, όπως αυτές εφαρμόζονταν
εκεί έως τα μέσα περίπου του 20ού αιώνα.

Η έρευνα επικεντρώθηκε στην αναζήτηση εργαλείων που χρησιμοποιήθηκαν στην εφαρμογή των επιμέρους τεχνικών και στον εντοπισμό τεχνιτών που, έστω και σε περιορισμένη κλίμακα, εργάζονται ακόμη με τους παραδοσιακούς τρόπους και θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν για τις ανάγκες της έκθεσης. Παράλληλη προσπάθεια καταβλήθηκε για την απόκτηση αντικειμένων που τεκμηριώνουν τις τεχνικές παραγωγής και παρουσιάζουν διαχρονικά, και όσο αυτό είναι εφικτό, όλο το εύρος των προϊόντων.

Η έρευνα στόχευε ακόμη στη συγκέντρωση αρχειακού και παλαιότερου φωτογραφικού υλικού σχετικά με τις παραπάνω δραστηριότητες. Τα στοιχεία που προέκυψαν για το απώτερο και το πρόσφατο παρελθόν βοηθούν στη σκιαγράφηση του ιστορικού, οικονομικού και κοινωνικού πλαισίου της πόλης των Ιωαννίνων και του ευρύτερου χώρου, μέσα στο οποίο έδρασαν οι τεχνίτες για την παραγωγή έργων είτε για εκκλησιαστική, είτε για κοσμική χρήση.
                                                                     
Επιστημονικοί υπεύθυνοι: Γιώτα Οικονομάκη-Παπαδοπούλου (ιστορικός τέχνης),  Βαρβάρα Παπαδοπούλου  (Προϊσταμένη 8ης ΕΒΑ Ιωαννίνων)

Επιστημονική έρευνα και τεκμηρίωση: Αγλαΐα Τσιάρα (αρχαιολόγος), Πηνελόπη Κίτσιου (αρχαιολόγος)

Gallery

  • Καλαμάρι : Τέλη 18ου – αρχές 19ου αιώνα. Μουσείο Λαϊκής Τέχνης Ηπείρου
  • Παλάσκες : 19ος αιώνας. Μουσέιο Λαϊκής Τέχνης
  • Περιλαίμιο : 18ος – 19ος αιώνας. Μουσείο Μπενάκη Αθήνα