12.4.2012

Φιλαρμονική Εταιρεία Κερκύρας

Φιλαρμονική Εταιρεία Κερκύρας

Η Φιλαρμονική Εταιρεία Κερκύρας (ΦΕΚ), που ιδρύθηκε το 1840, έθεσε ως πρωταρχικό σκοπό της τη δημιουργία μιας πλήρους μουσικής ακαδημίας και κατέστη το πρώτο οργανωμένο, κατά τα σύγχρονά του πρότυπα, μουσικό εκπαιδευτικό ίδρυμα της νεώτερης Ελλάδας. Κατόπιν σχετικού αιτήματος της εν λόγω Εταιρείας, το Π.Ι.Ο.Π. ανέλαβε τη διεξαγωγή ερευνητικού προγράμματος σχετικά με την ιστορία της και τη σύνταξη τεύχους μουσειολογικών προτάσεων για την προετοιμασία μουσείου μουσικών αντικειμένων και ενθυμημάτων στο ιδιόκτητο ιστορικό κτίριό της.

Επιστημονική έρευνα και τεκμηρίωση: Κώστας Καρδάμης (υποψ. διδάκτωρ Ιονίου Παν/μίου, διδάσκων Τμήματος Μουσικών Σπουδών Ιονίου Παν/μίου)

Gallery

  • Αρχείο Φιλαρμονικής Κέρκυρας.
  • Αρχείο Φιλαρμονικής Κέρκυρας.
  • Σήμα Φιλαρμονικής Κέρκυρας.
  • Λύρα - Αρχείο Φιλαρμονικής Κέρκυρας.
  • Ράβδος - Αρχείο Φιλαρμονικής Κέρκυρας.