12.4.2012

Ιστορία της βιομηχανίας της Θεσσαλονίκης

Ιστορία της βιομηχανίας της Θεσσαλονίκης

Ερευνητικό πρόγραμμα του οποίου τα αποτελέσματα τροφοδότησαν έκθεση με τίτλο «Θεσσαλονίκη, 1912-1940. Βιομηχανία και Πόλη» στην οποία, με σχέδια, χάρτες, έντυπο και αρχειακό υλικό,επιχειρήθηκε η παρουσίαση των οικονομικών, κοινωνικών, πολεοδομικών και τεχνολογικών αλλαγών που προκάλεσε η εκβιομηχάνιση στην πόλη της Θεσσαλονίκης και την περιφέρειά της. Ο ατμός, ο ηλεκτρισμός, οι σιδηρόδρομοι, η σύγχρονη τεχνογνωσία, οι ελληνικές και ξένες τράπεζες, τα εργατικά συνδικάτα, η πολιτισμική πολυμορφία αλλά και οι νέες ανάγκες της πόλης αποτυπώθηκαν σε ποικίλα τεκμήρια και συγκρότησαν με πληρότητα την εικόνα της εκείνη την περίοδο.

Επιστημονικός Υπεύθυνος: Στέλιος Παπαδόπουλος

Επιστημονική έρευνα και τεκμηρίωση: Βασίλης Κολώνας (αρχιτέκτων), Όλγα Τραγανού-Δεληγιάννη (αρχιτέκτων)

Gallery

  • Άποψη της Θεσσαλονίκης από τη θάλασσα (1915) - Αρχείο Διεύθυνσης Πολεοδομίας Θεσσαλονίκης.
  • Άποψη μιάς από τις πρώτες Διεθνείς Εκθέσεις Θεσσαλονίκης στο πεδίο του Άρεως (Γ. Παπανικολάου)
  • Μετοχή της εταιρείας ΥΦΑΝΕΤ (ιδιωτικό αρχείο)
  • Μετοχή του εργοστασίου ΑΒΕΖ (Αρχείο Εταιρείας Γραφικαί Τέχναι Ασπιώτη - Ελκα
  • Ο πρώτος ατμόμυλος Αλλατίνι σε φωτογραφία του 1889 (Συλλογή Α. Μήλα)