12.4.2012

Ιστορία του Λυκείου των Ελληνίδων

Ιστορία του Λυκείου των Ελληνίδων

Το Π.Ι.Ο.Π. ανέλαβε την καταγραφή και αποτύπωση της ιστορικής πορείας του Λυκείου των Ελληνίδων, με την ευκαιρία της συμπλήρωσης των εκατό χρόνων από την ίδρυσή του. Σύμφωνα με την πολιτική του Π.Ι.Ο.Π., για την υλοποίηση του εγχειρήματος αυτού συγκροτήθηκε επιστημονική επιτροπή, η οποία οργάνωσε διετές ερευνητικό πρόγραμμα που θα καταλήξει στην έκδοση συλλογικού επετειακού τόμου.

Μετά από τη διερεύνηση της κείμενης βιβλιογραφίας και τον εντοπισμό του αρχειακού πλούτου επελέγησαν οι επιστήμονες που θα μπορούσαν να συμβάλλουν ερευνητικά και συγγραφικά στο εγχείρημα, με κριτήριο την επιστημονική τους δραστηριότητα ενώ μέλημα ήταν και η προηγούμενη επαφή τους με το χώρο και το έργο του Λυκείου. Στο πρόγραμμα συμβάλλουν ιστορικοί, φιλόλογοι, εθνολόγοι και άλλοι ειδικοί στη μελέτη του λαϊκού πολιτισμού αλλά και του σύγχρονου νεοελληνικού βίου. Προκειμένου να διευκολυνθεί η πρόσβαση των ερευνητών σ’ αυτό και να προλειανθεί το έδαφος για τη χρήση του εν λόγω Αρχείου στην προετοιμασία του προαναφερθέντος τόμου, προχώρησε και η περαιτέρω ταξινόμηση, καταλογογράφηση και ψηφιοποίηση του Φωτογραφικού Αρχείου του Λυκείου, με τη φροντίδα του Π.Ι.Ο.Π.

Σύμφωνα επίσης με την πρακτική του Π.Ι.Ο.Π. όταν πρόκειται για ερευνητικά προγράμματα με πολυπληθή ομάδα συνεργατών, προκειμένου να εξασφαλιστεί με τον καλύτερο τρόπο η μεταξύ τους όσμωση και η αποφυγή επικαλύψεων ή/και παραλείψεων, την 1η Δεκεμβρίου 2008 πραγματοποιήθηκε στην έδρα του Π.Ι.Ο.Π. ειδική ημερίδα προόδου, με τη συμμετοχή όλης της ομάδας, της Επιστημονικής Επιτροπής και μικρού αριθμού μελών του Λυκείου των Ελληνίδων.

Επιστημονική Επιτροπή: Έφη Αβδελά (καθηγήτρια Τμήματος Ιστορίας Παν/μίου Κρήτης), Νίκος Ανδριώτης (ιστορικός, διδάσκων Τμήματος Ιστορίας-Αρχαιολογίας Παν/μίου Αθηνών), Ασπασία Λούβη (βυζαντινολόγος, Γενική Διευθύντρια Π.Ι.Ο.Π.), Ελένη Μπενέκη (ιστορικός), Ελένη Τσαλδάρη (Πρόεδρος Λυκείου των Ελληνίδων), Τέτη Χατζηνικολάου (Προϊσταμένη Διεύθυνσης Νεώτερου Πολιτιστικής Κληρονομιάς ΥΠ.ΠΟ)

Επιστημονική έρευνα και τεκμηρίωση: Νίκος Ανδριώτης (ιστορικός, διδάσκων Τμήματος Ιστορίας-Αρχαιολογίας Παν/μίου Αθηνών), Ευαγγελία Άντζακα-Βέη (λαογράφος), Δήμητρα Βασιλειάδου (υποψ. διδάκτωρ Ιστορίας), Ρένα Λουτζάκη (ανθρωπολόγος, επίκουρη καθηγ. Τμήματος Μουσικών Σπουδών Παν/μίου Αθηνών), Νάντια Μαχά-Μπιζούμη (ιστορικός, υποψ. διδάκτωρ Λαογραφίας), Άννα Μιχοπούλου (Μ.Α. στις Γυναικείες Σπουδές, Διδάσκουσα-ερευνήτρια Α.Π.Θ., Επιστημονική συνεργάτιδα του Ιστορικού Αρχείου Λυκείου των Ελληνίδων), Ευδοκία Ολυμπίτου (εθνολόγος, αναπληρ. καθηγ. Ιονίου Παν/μίου), Ελένη Πρωτοπαπά (ιστορικός-αρχαιολόγος), Ειρήνη Ριζάκη (ιστορικός), Κατερίνα Τρίμη-Κύρου (φιλόλογος-ιστορικός), Ελένη Φουρναράκη (επίκουρος καθηγήτρια Νεότερης Κοινωνικής Ιστορίας, Τμήμα Κοινωνιολογίας Πανεπιστημίου Κρήτης), Αγγέλικα Ψαρρά (ιστορικός-δημοσιογράφος)

Gallery

  • Εκδήλωση στην Ακρόπολη, Φωτογραφικό Αρχείο Λυκείου των Ελληνίδων.
  • Επίσκεψη σε στρατιωτικό νοσοκομείο, Φωτογραφικό Αρχείο Λυκείου των Ελληνίδων.
  • Εκδήλωση στο Παναθηναϊκό Στάδιο, Φωτογραφικό Αρχείο Λυκείου των Ελληνίδων.
  • Παραδοσιακοί Ελληνικοί χοροί, Φωτογραφικό Αρχείο Λυκείου των Ελληνίδων.
  • Γιορτή των Άνθεων, 1926, Φωτογραφικό Αρχείο Λυκείου των Ελληνίδων.
  • Σήματα του Λυκείου των Ελληνίδων.