12.4.2012

Μαρμαροτεχνία

Μαρμαροτεχνία

Με στόχο την προετοιμασία του Μουσείου Μαρμαροτεχνίας στην Τήνο, συντονίστηκε από το Ίδρυμα ερευνητικό πρόγραμμα σχετικό με την τεχνολογία του μαρμάρου, υλικού που κατέχει ιδιαίτερη θέση στην αρχιτεκτονική και την τέχνη της Ελλάδας από την αρχαιότητα έως τις μέρες μας. Ως βασικές θεματικές κατευθύνσεις του προγράμματος τέθηκαν η πρώτη ύλη και η γεωλογική της διάσταση, η τεχνολογία του μαρμάρου στην προβιομηχανική περίοδο, η επισήμανση των διαφορετικών ιστορικών φάσεων και των παραλλήλων της με την αρχαιότητα αλλά και η χρήση του μαρμάρου στο νεοκλασσικισμό και ιδιαίτερα στη νεοκλασσική Αθήνα, καθώς και η παράδοση του μαρμάρου, όπως αυτή επηρέασε το έργο των μεγάλων Ελλήνων γλυπτών.

Μεταξύ των βασικών ευρημάτων του ερευνητικού προγράμματος περιλαμβάνονται η συστηματική καταγραφή και κατανόηση των παραδοσιακών τεχνικών του μαρμάρου (εξόρυξη και μεταφορά πρώτης ύλης, επεξεργασία στο εργαστήριο) και ο εντοπισμός των παραλλήλων τους με τις αρχαίες τεχνικές ενώ διαφωτίστηκαν περαιτέρω σημαντικά σημεία της πορείας τους από τη βυζαντινή περίοδο και το νεοκλασσικισμό.

Τα αποτελέσματα της επικεντρωμένης στην Τήνο έρευνας υποστήριξαν, εκτός του περιεχομένου σημαντικών ενοτήτων του Μουσείου Μαρμαροτεχνίας, επίσης το περιεχόμενο ειδικής έκδοσης καθώς και ταινίας μικρού μήκους που τιμήθηκε στο Διαγωνισμό Αρχαιολογικής Ταινίας ΑΓΩΝ για το 2008.

Επιστημονικός υπεύθυνος: Αλέκος Φλωράκης (λαογράφος-εθνολόγος)

Επιστημονική έρευνα και τεκμηρίωση: Γιάγκος Γιαξόγλου (αγρονόμος-τοπογράφος), Ευθύμιος Γκάρτζος (καθηγητής Ορυκτολογίας και Γεωλογίας, Γεωπονικού Παν/μίου Αθηνών), Μάρω Καρδαμίτση-Αδάμη (αναπληρώτρια καθηγήτρια Αρχιτεκτονικής ΕΜΠ), Γεωργία Κοκκορού-Αλευρά (καθηγήτρια Κλασικής Αρχαιολογίας Τμήματος Ιστορίας-Αρχαιολογίας Παν/μίου Αθηνών), Μαρία Μαλακού (αρχιτέκτων), Φανή Μαλλούχου-Tufano (αρχαιολόγος, Προϊσταμένη Γραφείου Τεκμηρίωσης ΥΣΜΑ), Χαράλαμπος Μπούρας (ομότιμος καθηγητής ΕΜΠ), Στέλιος Παπαδόπουλος (εθνολόγος-μουσειολόγος), Χρήστος Πατάλας (αγρονόμος-τοπογράφος), Αντώνης Πλυτάς (ηλεκτρολόγος μηχανικός), Όλγα Φιλανιώτου (Προϊσταμένη Κ΄ ΕΚΠΑ), Αλέκος Φλωράκης (λαογράφος-εθνολόγος)

Gallery

 • «Η τηνιακή μαρμαροτεχνία - Ιστορία και Τεχνική» του Αλέκου Φλωράκη, σελ. 39, Ο μπαρμπα – Μιχάλης Κουσκουρής στο εργαστήριό του στον Πύργο της Τήνου με επιτύμβιους σταυρούς και αετό ηρώου, 1964.
 • «Η τηνιακή μαρμαροτεχνία - Ιστορία και Τεχνική» του Αλέκου Φλωράκη, σελ. 43, «Καθαρό» σχέδιο τέμπλου του Γεωργίου Καπαριά για την Ευαγγελίστρια Κέας, το παλαιότερο γνωστό, 1875, Πύργος, Μουσείο Μαρμαροτεχνίας.
 • «Η τηνιακή μαρμαροτεχνία - Ιστορία και Τεχνική» του Αλέκου Φλωράκη, σελ. 58, Ανύψωση όγκου με μπίγα στο λατομείο Καραγεώργη της Βαθής, αρχές δεκαετίας του 1930.
 • «Η τηνιακή μαρμαροτεχνία - Ιστορία και Τεχνική» του Αλέκου Φλωράκη, σελ. 60, Το σχιστήριο Καραγεώργη στη Βαθή, πάνω. Αριστερά, η γραμμή ντεκοβίλ προς το φορτωτήρα.
 • «Η τηνιακή μαρμαροτεχνία - Ιστορία και Τεχνική» του Αλέκου Φλωράκη, σελ. 84, Ο λατόμος Γιάννης Μιχελής (Μέλης) και παραγιοί στο νταμάρι του Κώστα Καπαριά, στην Πατέλα, δεκαετία του 1950.
 • «Η τηνιακή μαρμαροτεχνία - Ιστορία και Τεχνική» του Αλέκου Φλωράκη, σελ. 86, Ο δεκατετράχρονος Γιώργος Κυραρίνης, ως μαθητευόμενος στο εργαστήριο του Κώστα Περράκη στην Αθήνα, 1955.