12.4.2012

Μεταλλεία αντιμονίου στην Κέραμο Χίου

Μεταλλεία αντιμονίου στην Κέραμο Χίου

Μετά από πρόταση της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Χίου με στόχο την αξιοποίηση μεταλλευτικών εγκαταστάσεων αντιμονίτη στην Κοινότητα Κεράμου Χίου και τη μετατροπή τους σε μουσειακό χώρο, ανατέθηκε η έρευνα για τη σύνταξη προκαταρτικής μελέτης (με σχέδια αποτύπωσης). Η εκμετάλλευση των μεταλλείων έγινε κατά την περίοδο 1871-1908 από τη γαλλική εταιρεία Société Anonyme de Mines de Keramos. Σαράντα χρόνια αργότερα, και για τη σύντομη περίοδο 1949-1954, τα μεταλλεία εκμεταλλεύτηκε η εταιρεία Ελληνικαί Μεταλλευτικαί Επιχειρήσεις Α.Ε. Το αναγκαίο ερευνητικό πρόγραμμα αφορά την ιστορία της επιχείρησης, την ιστορία και τεχνολογία της μεταλλευτικής δραστηριότητας, την οικονομική και κοινωνική ιστορία της περιοχής και βασίζεται σε αρχειακή και επιτόπια εθνογραφική έρευνα.

Επιστημονικός υπεύθυνος: Αντώνιος Ζ. Φραγκίσκος (μεταλλειολόγος, ομότιμος καθηγητής ΕΜΠ)

Επιστημονική έρευνα και τεκμηρίωση: Ασπασία Λούβη (βυζαντινολόγος), Νίκος Μπελαβίλας (αρχιτέκτων), Βάσω Τροβά (αρχιτέκτων-μηχανικός), Ανδρομάχη Οικονόμου (εθνολόγος)

Gallery

  • Γέφυρες μεταλλείων από τη Συνοπτική Οικονομοτεχνική Έκθεση "Εργοστάσιο και Μεταλλεία στην Κέραμο Χίου.