12.4.2012

Μικρές ιστορίες μακράς διάρκειας

Μικρές ιστορίες μακράς διάρκειας

Το ερευνητικό πρόγραμμα στοχεύει στο να συμβάλει στη διερεύνηση της ιστορικής φυσιογνωμίας των τραπεζικών ιδρυμάτων που συνδέονται με την ιστορία του Ομίλου Πειραιώς, από την ομώνυμη τράπεζα
του Μεσοπολέμου έως την ΕΤΒΑ και τις άλλες τράπεζες που απορροφήθηκαν από αυτόν, με έμφαση στην κοινωνική τους εικόνα και υπευθυνότητα. Χρεόγραφα και ομολογίες, καταχωρίσεις και λογότυπα, επιταγές και άλλα εφήμερα της καθημερινής λειτουργίας τους, φωτογραφίες και σχέδια εξωτερικών και εσωτερικών όψεων των κτηρίων, καθώς και πορτρέτα προέδρων, διευθυντών και προσωπικού θα εξεικονίζουν την ιστορία τους. Η έρευνα και συγγραφή είναι εσωτερική παραγωγή του Ιδρύματος (Υπηρεσία Έρευνας & Προβολής).

Ως πηγές αξιοποιούνται αρχειακά σύνολα που απόκεινται στο Ιστορικό Αρχείο Π.Ι.Ο.Π., στο Ελληνικό Λογοτεχνικό και Ιστορικό Αρχείο, στο Ιστορικό Αρχείο ΕΤΕ, στο Αρχείο Βιομηχανικής Επιθεώρησης,
το I.MTIIE, ενώ τόσο ο οικονομικός (κυρίως) τύπος, όσο και επιλεγμένες προφορικές συνεντεύξεις αποδεικνύονται κατευθύνσεις χρήσιμες για την αναζήτηση πληροφόρησης και ανέκδοτου υλικού.
Τα ευρήματα της έρευνας μπορούν να καταλήξουν στην έκδοση συναφούς τόμου και τροφοδοτούν
σελίδα του εταιρικού εντύπου Winners με ιστορικό περιεχόμενο.

Επιστημονική έρευνα και τεκμηρίωση: Υπηρεσία Έρευνας και Προβολής, Π.Ι.Ο.Π.

 

Gallery

  • Επιταγές της Τράπεζας Χίου.
  • Καταχώρηση της Τράπεζας Πειραιώς το 1925.
  • Μετοχή της  Τράπεζας Πειραιώς.
  • Καταχώρηση της Τράπεζας Χίου το 1925.
  • Διαφήμιση της Τράπεζας Πειραιώς της περιόδου  1920-21.
  • Το κτήριο της Τράπεζας Πειραιώς στην Οδό Κοραή τη δεκαετία του 1960, Δημήτρης Παπαδήμος, Φωτογραφικό Αρχείο ΕΛΙΑ-ΜΙΕΤ.
  • Γεώργιος Δρακούλης (1870-1946) - Ιδρυτικό μέλος της Τράπεζας Πειραιώς.
  • Χρηματική προσφορά του Γεωργίου Δρακούλη για ενίσχυση των οικογενειών των στρατευομένων το 1920.