12.4.2012

Μητρώο Επιχειρήσεων και Επιχειρηματιών Ν. Μεσσηνίας

Μητρώο Επιχειρήσεων και Επιχειρηματιών Ν. Μεσσηνίας

Για την κάλυψη του κείμενου ερευνητικού κενού που αφορά την εκμετάλλευση και εμπορία αγροτικών προϊόντων στη Μεσσηνία, εκπονείται από το Ίδρυμα ερευνητικό πρόγραμμα με στόχο τη συγκρότηση ηλεκτρονικής βάσης δεδομένων αποτελούμενης από δύο βασικά μέρη: "Βιβλιογραφία Μεσσηνίας: Οικονομία-Κοινωνία-Τεχνικές/Τεχνολογία στους Νεώτερους χρόνους" και "Μητρώο Επιχειρήσεων και Επιχειρηματιών Μεσσηνίας, 19ος-20ός αιώνας". Το πρόγραμμα αποσκοπεί στη διάθεση της  προαναφερθείσας βάσης στην επιστημονική κοινότητα (προσβάσιμης από τη Βιβλιοθήκη του Ιδρύματος) και στην έκδοση τόμου σχετικού με την επιχειρηματικότητα στο νομό Μεσσηνίας.

Επιστημονικός υπεύθυνος: Μαρία-Χριστίνα Χατζηιωάννου (Διευθύντρια Ερευνών ΚΝΕ/ΕΙΕ)

Επιστημονική έρευνα και τεκμηρίωση: Δήμητρα Βασιλειάδου (ιστορικός), Γιάννης Πελεκούδας (προγραμματιστής), Γιώργος Σερεμετάκης (ιστορικός)

 

Gallery

  • Διαφημιστική Καταχώρηση από τον Εμποροβιομηχανικό Οδηγό της Ελλάδος 1938, εκδ. Α. Παναγιωτόπουλος και Σια, Πάτραι - Αθήνα, εκδ. 5η
  • Διαφημιστική Καταχώρηση από τον Εμποροβιομηχανικό Οδηγό της Ελλάδος 1938, εκδ. Α. Παναγιωτόπουλος και Σια, Πάτραι - Αθήνα, εκδ. 5η
  • Διαφημιστική Καταχώρηση από τον Εμποροβιομηχανικό Οδηγό της Ελλάδος 1938, εκδ. Α. Παναγιωτόπουλος και Σια, Πάτραι - Αθήνα, εκδ. 5η
  • Αρχική σελίδα βάσης δεδομένων «Μητρώο Μεσσηνίας»
  • Βάση δεδομένων «Μητρώο Μεσσηνίας»
  • Βάση δεδομένων «Μητρώο Μεσσηνίας»