12.4.2012

Μουσικά δρώμενα στο βορειοελλαδικό χώρο

Μουσικά δρώμενα στο βορειοελλαδικό χώρο

Το Ίδρυμα συνεργάσθηκε με το Κέντρο Ερεύνης της Ελληνικής Λαογραφίας της Ακαδημίας Αθηνών για την καταγραφή των μουσικών δρωμένων στο βορειοελλαδικό χώρο, καθώς και των τοπικών εθίμων κατά την περίοδο της Αποκριάς και τη διάρκεια του θέρους. Το πρόγραμμα καταγραφής επιχείρησε μέσω μιας επιλεκτικής αλλά αντιπροσωπευτικής παρουσίασης του μουσικού πολιτισμού των βόρειων περιοχών της χώρας, να υπαινιχθεί τις εσωτερικές διαφοροποιήσεις αλλά και τις διεθνοτικές σχέσεις και συγγένειες, να δείξει τους τρόπους μέσα από τους οποίους η μουσική χρησιμοποιείται ως όχημα συγκρότησης και προβολής της εθνοτικής ή τοπικής ταυτότητας. Επιδιώχθηκε μια προσέγγιση της μουσικής μέσα από τις διαδικασίες που οδηγούν στην παραγωγή και την κατανάλωσή της, σε συνεξέταση με συγκεκριμένα πολιτισμικά δεδομένα της ομάδας αναφοράς, όπως η θρησκεία, η γλώσσα, ή ακόμη οι αόρατες επιπτώσεις των ιστορικών και πολιτικών συγκυριών. Το πρόγραμμα εκπονήθηκε με επιτόπια έρευνα από ειδική ομάδα, η οποία αποτελούνταν από εθνολόγο, μουσικολόγο καθώς και ειδικούς φωτογράφους και εικονολήπτες.

Επιστημονικός υπεύθυνος: Μιράντα Τερζοπούλου (ερευνήτρια Κέντρου Ερεύνης της Ελληνικής Λαογραφίας της Ακαδημίας Αθηνών)

Επιστημονική έρευνα και τεκμηρίωση: Σωτήρης Αναστασιάδης (σκηνοθέτης-εικονολήπτης), Νίκος Διονυσόπουλος (ερευνητής μουσικής–ηχολήπτης-μουσικός εκδότης), Αθηνά Καζολέα (φωτογράφος), Απόστολος Καρακάσης (σκηνοθέτης-εικονολήπτης), Ελπίδα Σκούφαλου (εικονολήπτης-σκηνοθέτης).

Gallery

  • Το έθιμο των τσολιάδων - τοπική εκδοχή του χειμερινού καρναβαλιού στη Δράμα.
  • Το έθιμο των τσολιάδων - τοπική εκδοχή του χειμερινού καρναβαλιού στη Δράμα.
  • Το έθιμο της Αρκούδας - Τοπική εκδοχή του χειμερινού καρναβαλιού στη Δράμα.
  • Τοπικά μουσικά όργανα σην περιοχή της Δράμας.
  • Τοπικές εκδοχές του χειμερινού καρναβαλιού στη Δράμα.