12.4.2012

Παραδοσιακά επαγγέλματα και περιβάλλον στη Στυμφαλία

Παραδοσιακά επαγγέλματα και περιβάλλον στη Στυμφαλία

Η λεκάνη της Στυμφαλίας αποτελεί το νοτιότερο ορεινό υγροβιότοπο των Βαλκανίων. Περιλαμβάνει
τη μεγαλύτερη ορεινή λίμνη της Πελοποννήσου. Το ενδιαφέρον της εντοπίζεται κυρίως στον πλούσιο οργανικό κόσμο της λίμνης, καθώς και στους επιφανειακούς ή υπόγειους δρόμους μέσω των οποίων κυκλοφορεί το νερό. Οι τοπικές περιβαλλοντικές συνθήκες επηρεάζουν με άμεσο τρόπο τις δραστηριότητες των ανθρώπων της περιοχής, οι οποίοι ασχολούνται κυρίως με τη γεωργία και την κτηνοτροφία.

Σχετικό με το περιβάλλον και τα παραδοσιακά επαγγέλματα στην περιοχή της Στυμφαλίας καθώς
και τη μεταξύ τους διαλεκτική σχέση ήταν το ερευνητικό πρόγραμμα που διεξήχθη για τις ανάγκες προετοιμασίας του Μουσείου Περιβάλλοντος Στυμφαλίας, το οποίο θα ενταχθεί το αμέσως προσεχές διάστημα στο Δίκτυο Μουσείων του Ιδρύματος. Το πρόγραμμα επικεντρώθηκε σε περιβαλλοντικές, υδρολογικές και γεωλογικές μελέτες σχετικά με την περιοχή της Στυμφαλίας. Μελετήθηκαν, επίσης, οι ανθρώπινες δραστηριότητες και πώς αυτές επηρέασαν το τοπίο, μέσα από τις χρήσεις και την κάλυψη γης στην περιοχή καθώς και οι ανθρωπογενείς επιδράσεις στους βιοτόπους της περιοχής. Διατυπώθηκαν, εξάλλου, προτάσεις περιπάτων ειδικού ενδιαφέροντος για τους επισκέπτες του Μουσείου στη φύση της ευρύτερης περιοχής της Στυμφαλίας λίμνης, με στόχο να «βιώσουν» τις γνώσεις που θα αποκομίζουν από την επίσκεψή τους σ’ αυτό.

Επιστημονικός υπεύθυνος:  Θεματική «Περιβάλλον»: Νίκος Γιαννάκης (Δρ. Βιολόγος περιβαλλοντολόγος)

Θεματική «Παραδοσιακά επαγγέλματα»:
Φωτεινή Τσιμπιρίδου (κοινωνική ανθρωπο-λόγος, επίκουρη καθηγήτρια Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης)

Επιστημονική έρευνα και τεκμηρίωση: Δημήτρης Αργυρόπουλος (πολιτικός μηχανικός-περιβαλλοντολόγος), Διονύσης Βασιλειάδης (βιολόγος), Αγγέλα Γεωργαντά (αρχιτέκτων-μηχανικός), Βασιλική Γιακουμάκη (δρ. Κοινωνικής Ανθρωπολογίας), Γιώργος Γιαννάτος (βιολόγος), Κώστα Γρίβας (γεωπόνος), Κατερίνα Δέδε (ιστορικός), Γρηγόρης Θεοδωρίδης (πτυχιούχος Ιστορίας-Εθνολογίας), Γιάννης Ιωαννίδης (βιολόγος), Γιώργος Κατσαδωράκης (δρ. βιολόγος), Τζένη Λαγκαδινού (γεωλόγος), Γιάννης Λώλος (δρ. αρχαιολογίας), Γιώργος Λύρας (δρ. γεωλογίας), Μαρία Μέξια (αρχαιολόγος), Ευδοκία Ολυμπίτου (εθνολόγος, αναπληρ. καθηγήτρια Ιονίου Παν/μίου), Κώστας Παπακωνσταντίνου (ορνιθολόγος), Στάθης Σαγιάς (δασολόγος), Αθηνά Χατζηδημητρίου (αρχαιολόγος).

Καταγραφές κινηματογραφικού υλικού: Παναγιώτης Οικονομόπουλος (εικονολήπτης)

Gallery

  • Ψαράδες στη λίμνη της Στυμφαλίας.
  • Ερείπια της Αρχαίας Στυμφάλου.
  • Γεωργία - Γράμμωμα Θεοδωρίδης Στυμφαλία.
  • Κτηνοτροφία στην περιοχή της Στυμφαλίας – Θεοδωρίδης.
  • Μελισσοκομία στην περιοχή της Στυμφαλίας – Θεοδωρίδης.
  • Απόψεις της λίμνης – Στυμφαλία.
  • Απόψεις της λίμνης – Στυμφαλία.
  • Απόψεις της λίμνης – Στυμφαλία.
  • Απόψεις της λίμνης – Στυμφαλία.
  • Απόψεις της λίμνης – Στυμφαλία.