12.4.2012

Πολιτισμικό απόθεμα Πελοποννήσου

Πολιτισμικό απόθεμα Πελοποννήσου

Το Π.Ι.Ο.Π. μετείχε ως εταίρος -μεταξύ άλλων συναφών φορέων περιλαμβάνονταν το Ίδρυμα Λαμπράκη και το Πελοποννησιακό Λαογραφικό Ίδρυμα- σε κοινοπραξία που υλοποίησε πρόγραμμα ανάπτυξης κοινωνικής επιχειρηματικότητας στην Περιφέρεια Πελοποννήσου, στο χώρο του πολιτιστικού τουρισμού, με την αξιοποίηση του πολιτισμικού αποθέματος της περιοχής (Κοινοπραξία "Καλειδοσκόπιο", Κοινοτική Πρωτοβουλία Equal, Crescent, εποπτεύων φορέας Υπουργείο Εργασίας). Το Ίδρυμα υποστήριξε επιστημονικές μελέτες (καταγραφή και μελέτη του πολιτιστικού αποθέματος της Περιφέρειας Πελοποννήσου) που εκπονήθηκαν στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τη συμμετοχή στελεχών της Υπηρεσίας Έρευνας και Προβολής στις αντίστοιχες ομάδες του έργου, ενώ για τη διάχυση των αποτελεσμάτων του προγράμματος σχεδιάστηκε συλλογικός τόμος.

Gallery