12.4.2012

Νεροπρίονο Μονής Σίμωνος Πέτρας

Νεροπρίονο Μονής Σίμωνος Πέτρας

Το Ίδρυμα εξεπόνησε ερευνητικό πρόγραμμα για την τεκμηρίωση του νεροπρίονου της Μονής Σίμωνος Πέτρας που αφορούσε την αναγκαία ιστορική/εθνογραφική αρχειακή έρευνα και τη σχεδιαστική αποτύπωσή του. Στόχος ήταν η συγκέντρωση τεκμηριωτικού αρχειακού υλικού σχετικά με την κατασκευή και λειτουργία των νεροπρίονων της περιοχής της Ι. Μονής κατά τον 19ο και 20ό αιώνα, προκειμένου αυτό να αξιοποιηθεί πολλαπλά (κατασκευή μακέτας, παραγωγή ψηφιακής μορφής ταινίας, έκθεση κατασκευαστικών σχεδίων). Επιπλέον, εκπονήθηκαν σύντομες μελέτες σχετικά με την ιστορία, το φυσικό περιβάλλον και την αρχιτεκτονική, τη μοναστική ζωή, την τέχνη και τον υλικό πολιτισμό της μονής της Σίμωνος Πέτρας.

Επιστημονικός υπεύθυνος: Στέλιος Παπαδόπουλος (εθνολόγος/μουσειολόγος)

Επιστημονική έρευνα και τεκμηρίωση: Σταύρος Μαμαλούκος (αρχιτέκτων), Στέφανος Νομικός (αρχιτέκτων), πατέρας Πορφύριος

Gallery

  • Απόψεις του νεροπρίονου της Μονής της Σιμωνόπετρα.
  • Απόψεις του νεροπρίονου της Μονής της Σιμωνόπετρα.
  • Απόψεις του νεροπρίονου της Μονής της Σιμωνόπετρα.
  • Απόψεις του νεροπρίονου της Μονής της Σιμωνόπετρα.
  • Απόψεις του νεροπρίονου της Μονής της Σιμωνόπετρα.
  • Επίσημο έγγραφο της Ιεράς Κοινοβιακής Μονής της Σίμωνος Πέτρας.