12.4.2012

Η χλωρίδα του Λούσιου ποταμού

Η χλωρίδα του Λούσιου ποταμού

Καταρτίστηκε προκαταρτική έκθεση προκειμένου να διερευνηθεί η δυνατότητα δημιουργίας Μουσείου Χλωρίδας της χαράδρας του Λούσιου ποταμού, σε χώρο στον οποίο υπάρχει ερειπωμένος νερόμυλος, στο Δήμο Στεμνίτσας, και στόχο την ανάδειξη της περιοχής και την ανάπτυξή της, σε συνδυασμό και με άλλα έργα σ’ αυτή.

Επιστημονικός υπεύθυνος – συντονιστής: Ασπασία Λούβη (δρ βυζαντινολόγος), Νίκη Ζωγράφου (αρχαιολόγος)

Επιστημονική έρευνα και τεκμηρίωση: Θεμιστοκλής Αδαμόπουλος (δασολόγος), Όλγα Λεκού (αρχιτέκτων), Στέφανος Νομικός (αρχιτέκτων), Ισαβέλλα Παπαμαντέλλου (αρχιτέκτων), Τέρρυ Φουρτούνη (μουσειολόγος)

Gallery