12.4.2012

Υδατόσημα του Μουσείου Μπενάκη

Υδατόσημα του Μουσείου Μπενάκη

Εκπονήθηκε ερευνητικό πρόγραμμα με τίτλο «Μελέτη των υδατοσήμων των σχεδίων ζωγραφικής του Μουσείου Μπενάκη και μέσω αυτών της ιστορίας της διακίνησης του χαρτιού στον ελλαδικό χώρο από τον 16ο έως τον 19ο αιώνα», με στόχο αφενός τη δημιουργία βάσης δεδομένων των υδατοσήμων αυτών, προσβάσιμης από τους δύο φορείς για τη διευκόλυνση της περαιτέρω έρευνας, και αφετέρου τη μελέτη των υδατοσήμων (αναγνώριση, ταύτιση, χρονολόγηση).

Επιστημονικός υπεύθυνος:  Μαρία Βασιλάκη (αρχαιολόγος, επιστημονικός συνεργάτης Μουσείου Μπενάκη)

Επιστημονική έρευνα και τεκμηρίωση: Τριανταφυλλιά Κανάρη (ιστορικός τέχνης), Ντιράν Καλαϊτζιάν (πτυχιούχος μηχανικός ΕΜΠ)

Gallery