12.4.2012

Προβιομηχανική τεχνολογία στη Λιβαδειά

Προβιομηχανική τεχνολογία στη Λιβαδειά

Εκπονήθηκε ερευνητικό πρόγραμμα με τίτλο Η Λιβαδειά στον πολιτισμό του βαμβακιού. Οικονομική ανάπτυξη και αστικές κατακτήσεις 19ος-20ός αιώνας και στόχο την καταγραφή της ιστορίας και της τεχνολογίας που αφορά την επεξεργασία του βαμβακιού στη Λιβαδειά για την προετοιμασία Μουσείου Προβιομηχανικής Τεχνολογίας στις όχθες της Έρκυνας, στα διατηρητέα των μύλων Παπαϊωάννου και Μπάκα.

Το πρόγραμμα περιελάμβανε ιστορική και εθνογραφική διερεύνηση των σχετικών τομέων της τοπικής ιστορίας και της οικονομίας της πόλης (που καθορίστηκε εξαιρετικά από τον «λευκό άνθρακα», τη δύναμη του νερού που παρείχε η Έρκυνα) καθώς και τον εντοπισμό συναφών εργαστηρίων με επιτόπια έρευνα, την εθνολογική και ιστορική τους τεκμηρίωση, την αρχιτεκτονική τους αποτύπωση και την αποτύπωση του μηχανολογικού τους εξοπλισμού, όπου αυτός διασώζεται. Οργανώθηκε πιλοτικό δείγμα προφορικών μαρτυριών σχετικών με την παραγωγή του βαμβακιού στην πόλη της Λιβαδειάς ενώ παράλληλα εκπονήθηκαν μελέτες βάσης σχετικές με την οικονομική ιστορία του βαμβακιού στον ελληνικό χώρο και τη δημογραφική εξέλιξη της πόλης και της περιοχής της. Το βάρος δόθηκε στην επίδραση αυτού του αγροτικού προϊόντος στη Λιβαδειά, στις επιχειρηματικές δραστηριότητες που σχετίζονται με την επεξεργασία του βαμβακιού καθώς και στη μεταφορά τεχνολογίας. Αναδείχθηκαν, επίσης, τόσο οι επιχειρηματίες του βαμβακιού, όσο και τα ίδια τα υλικά κατάλοιπα του πολιτισμού του βαμβακιού στη Λιβαδειά.

Επιστημονικός υπεύθυνος: Μαρία-Χριστίνα Χατζηιωάννου (ιστορικός, Διευθύντρια Ερευνών ΚΝΕ/ΕΙΕ)

Επιστημονική έρευνα και τεκμηρίωση: Χριστίνα Αγριαντώνη (καθηγήτρια Τμήματος Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας Παν/μίου Θεσσαλίας), Κατερίνα Δέδε (ιστορικός), Δημήτρης Δημητρόπουλος (ερευνητής ΚΝΕ/ΕΙΕ), Μαρία Θανοπούλου (κοινωνιολόγος–ερευνήτρια ΕΚΚΕ), Δάφνη Λάππα (αρχαιολόγος), Θεόδωρος Παλαιολόγος (νομικός), Νίκος Μπελαβίλας (επίκουρος καθηγητής Τμήματος Αρχιτεκτονικής ΕΜΠ), Αντώνης Πλυτάς (ηλεκτρολόγος μηχανικός).

Gallery

  • Προβιομηχανικές εγκαταστάσεις υδροκίνησης στη Λιβαδειά
  • Μηχανή επεξεργασίας βάμβακος - α΄μισό του 20ου αιώνα
  • Γέφυρα στον ποταμό Έρκυνα στη Λιβαδειά.
  • Φράγμα και εγκαταστάσεις υδροκίνησης στον ποταμό Έρκυνα.
  • Προβιομηχανικές εγκαταστάσεις υδροκίνησης στον ποταμό Έρκυνα στη Λιβαδειά.