10.10.2023

Ανακοίνωση για τη λειτουργία του Δικτύου Μουσείων

Ανακοίνωση για τη λειτουργία του Δικτύου Μουσείων

Την Κυριακή 15 Οκτωβρίου 2023 τα κάτωθι Μουσεία του Δικτύου του Πολιτιστικού Ιδρύματος Ομίλου Πειραιώς θα παραμείνουν κλειστά λόγω των Δημοτικών/Περιφερειακών εκλογών.

  • Μουσείο Μαστίχας Xίου
  • Μουσείο Βιομηχανικής Ελαιουργίας Λέσβου
  • Μουσείο Περιβάλλοντος Στυμφαλίας
  • Υπαίθριο Μουσείο Υδροκίνησης
  • Μουσείο Ελιάς και Ελληνικού Λαδιού
  • Μουσείο Μετάξης
  • Μουσείο Αργυροτεχνίας

Ευχαριστούμε