30.1.2013

Ανακοίνωση της Βιβλιοθήκης ΠΙΟΠ

Ανακοίνωση της Βιβλιοθήκης ΠΙΟΠ

Σας ενημερώνουμε ότι η Βιβλιοθήκη του Πολιτιστικού Ιδρύματος Ομίλου Πειραιώς από Δευτέρα 04.02.2013 θα παραμείνει κλειστή, λόγω συγχώνευσής της με τις βιβλιοθήκες της Αγροτικής Τράπεζας και την βιβλιοθήκη του Ιστορικού Αρχείου του ΠΙΟΠ.
Η επαναλειτουργία της μεγάλης βιβλιοθήκης, που θα βρίσκεται δίπλα στη στάση του Ηλεκτρικού "Καλλιθέα" επί της οδού Σαλαμίνος 72-74, θα ανακοινωθεί όταν ολοκληρωθεί η μεταφορά και επανατοποθέτηση του συνόλου των τόμων στις νέες εγκαταστάσεις.