6.7.2020

Πρόγραμμα Ιουλίου-Αυγούστου 2020

Πρόγραμμα Ιουλίου-Αυγούστου 2020

Ενημερωθείτε για τις δράσεις και τις εκδηλώσεις του Πολιτιστικού Ιδρύματος Ομίλου Πειραιώς που προγραμματίζονται για το χρονικό διάστημα Ιουλίου-Αυγούστου 2020.

Λόγω των ειδικών συνθηκών, και έχοντας ως προτεραιότητα τη δημόσια υγεία, οι δράσεις πραγματοποιούνται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα μέτρα.


Αθήνα

Θεσσαλονίκη

Μουσείο
Μετάξης

Υπαίθριο Μουσείο Υδροκίνησης
Μουσείο Ελιάς
και Ελληνικού Λαδιού

Μουσείο Βιομηχανικής
Ελαιουργίας Λέσβου

Μουσείο
Πλινθοκεραμοποιίας

Μουσείο
Μαρμαροτεχνίας

Μουσείο Περιβάλλοντος
Στυμφαλίας

Μουσείο
Μαστίχας Χίου

Μουσείο
Αργυροτεχνίας