5.12.2013

Πρόγραμμα Πολιτισμός και Εκπαίδευση στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ: Πρώτη θέση για το Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς μεταξύ 50 φορέων

Πρόγραμμα Πολιτισμός και Εκπαίδευση στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ: Πρώτη θέση για το Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς μεταξύ 50 φορέων
Η πρόταση του Πολιτιστικού Ιδρύματος του Ομίλου Πειραιώς (ΠΙΟΠ) για το έργο «Δίκτυο Παυσανίας 2.0: από το Σχολείο στο Μουσείο» κατετάγη πρώτη, αποσπώντας την υψηλότερη τελική βαθμολογία στην αξιολόγηση των 50, συνολικά, προτάσεων που υπεβλήθησαν στο Υπουργείο Παιδείας, στο πλαίσιο της πρόσκλησης «Πολιτισμός και Εκπαίδευση», η οποία εντάσσεται στο ΕΣΠΑ 2007-2013. 


Σκοπός του έργου είναι η ανάπτυξη καινοτόμων εκπαιδευτικών δράσεων και εκπαιδευτικού υλικού, που συνδέουν το σχολείο με τον τόπο και το τοπίο, τους φυσικούς πόρους, την παραγωγική ιστορία, την πολιτιστική κληρονομιά και το Μουσείο. Ειδικότερος σκοπός είναι να συνδεθούν οι εκπαιδευτικές δράσεις με το δίκτυο των Μουσείων του ΠΙΟΠ στις περιφέρειες Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης (Μουσείο Μετάξης), Θεσσαλίας (Μουσείο Πλινθοκεραμοποιίας Ν.&Σ. Τσαλαπάτα), Πελοποννήσου (Μουσείο Περιβάλλοντος Στυμφαλίας, Υπαίθριο Μουσείο Υδροκίνησης, Μουσείο Ελιάς και Ελληνικού Λαδιού) και Βορείου Αιγαίου (Μουσείο Βιομηχανικής Ελαιουργίας Λέσβου).


Το έργο θα υλοποιηθεί εντός της διετίας 2014-2015 και απευθύνεται σε μαθητές Γυμνασίου, Γενικού Λυκείου, ΕΠΑΛ και Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας.