6.9.2016

Πρόγραμμα Δράσεων ΠΙΟΠ Σεπτεμβρίου – Δεκεμβρίου 2016

Πρόγραμμα Δράσεων ΠΙΟΠ Σεπτεμβρίου – Δεκεμβρίου 2016

Ενημερωθείτε για τις δράσεις και τις εκδηλώσεις του Πολιτιστικού Ιδρύματος Ομίλου Πειραιώς που προγραμματίζονται για το χρονικό διάστημα Σεπτεμβρίου – Δεκεμβρίου 2016 πατώντας

- Εδώ για την Αθήνα

Εδώ για το Δίκτυο Μουσείων ΠΙΟΠ