26.7.2022

Αναγνώριση του Μουσείου Αργυροτεχνίας του ΠΙΟΠ από το ΥΠΠΟΑ

Αναγνώριση του Μουσείου Αργυροτεχνίας του ΠΙΟΠ από το ΥΠΠΟΑ

Το Μουσείο Αργυροτεχνίας του Πολιτιστικού Ιδρύματος Ομίλου Πειραιώς (ΠΙΟΠ) εντάχθηκε στον κατάλογο με τα αναγνωρισμένα μουσεία από το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού (ΥΠΠΟΑ).

Το Μουσείο Αργυροτεχνίας βρίσκεται στο Κάστρο των Ιωαννίνων, και συγκεκριμένα στο δυτικό προμαχώνα της νοτιανατολικής ακρόπολης (Ιτς Καλέ). Καταλαμβάνει τα δύο επίπεδα του προμαχώνα καθώς και το κτίσμα των παλαιών μαγειρείων που εφάπτεται σε αυτόν. Πρόκειται για μουσείο θεματικό, αφού πραγματεύεται την τεχνολογία της αργυροχοΐας κατά την προβιομηχανική περίοδο, αλλά ταυτόχρονα και μουσείο περιφερειακό, αφού εστιάζει στην ιστορία της αργυροχοΐας στην περιοχή της Ηπείρου.

Υπενθυμίζεται ότι το ΥΠΠΟΑ έχει ήδη αναγνωρίσει τέσσερα ακόμα Μουσεία του ΠΙΟΠ, το Μουσείο Περιβάλλοντος Στυμφαλίας, το Μουσείο Πλινθοκεραμοποιίας Ν. & Σ. Τσαλαπάτα στον Βόλο, το Υπαίθριο Μουσείο Υδροκίνησης στη Δημητσάνα και το Μουσείο Βιομηχανικής Ελαιουργίας Λέσβου.