31.3.2021

Αναγνώριση δύο Μουσείων του ΠΙΟΠ από το Υπουργείο Πολιτισμού

Αναγνώριση δύο Μουσείων του ΠΙΟΠ από το Υπουργείο Πολιτισμού

Αναγνώριση δύο Μουσείων του ΠΙΟΠ από το Υπουργείο Πολιτισμού

Το Υπαίθριο Μουσείο Υδροκίνησης και το Μουσείο Βιομηχανικής Ελαιουργίας Λέσβου του Πολιτιστικού Ιδρύματος Ομίλου Πειραιώς (ΠΙΟΠ) έλαβαν πιστοποίηση από το Συμβούλιο Μουσείων του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού (ΥΠΠΟΑ), στο πλαίσιο του προγράμματος πιστοποίησης μουσείων.

Το Υπαίθριο Μουσείο Υδροκίνησης βρίσκεται στη Δημητσάνα και προβάλλει τη σημασία της υδροκίνησης στην παραδοσιακή κοινωνία. Εστιάζοντας στις βασικές προβιομηχανικές τεχνικές που αξιοποιούν το νερό για την παραγωγή ποικίλων προϊόντων, τις συνδέει με την ιστορία και την καθημερινότητα της τοπικής κοινωνίας στο πέρασμα του χρόνου.

Το Μουσείο Βιομηχανικής Ελαιουργίας Λέσβου παρουσιάζει τη βιομηχανική φάση της ελαιουργίας στην Ελλάδα. Εστιάζει στις αλλαγές που επέφερε η εισαγωγή της μηχανικής κίνησης στη διαδικασία παραγωγής ελαιολάδου και προσεγγίζει με ευαισθησία τη συμβολή των κατοίκων της περιοχής στην παραγωγική διαδικασία. Στόχος του Μουσείου Βιομηχανικής Ελαιουργίας Λέσβου είναι να προβάλει τη βιομηχανική κληρονομιά μας στον τομέα της ελαιουργίας και να την εντάξει στο ευρύτερο αρχιτεκτονικό, κοινωνικό και πολιτισμικό πλαίσιο της εποχής.

Υπενθυμίζεται ότι το  ΥΠΠΟΑ έχει ήδη αναγνωρίσει δύο ακόμα Μουσεία του ΠΙΟΠ, το Μουσείο Περιβάλλοντος Στυμφαλίας και το Μουσείο Πλινθοκεραμοποιίας Ν. & Σ. Τσαλαπάτα στον Βόλο.