25.7.2019

Ανακοίνωση για τη λειτουργία της Βιβλιοθήκης του Πολιτιστικού Ιδρύματος Ομίλου Πειραιώς

Ανακοίνωση για τη λειτουργία της Βιβλιοθήκης του Πολιτιστικού Ιδρύματος Ομίλου Πειραιώς

Η Βιβλιοθήκη θα παραμείνει κλειστή για το κοινό κατά τις ακόλουθες ημερομηνίες:
Δευτέρα 12.8.2019, Τρίτη 13.8.2019, Τετάρτη 14.8.2019 και Παρασκευή 16.8.2019