Ταυτότητα πράξης

Χρηματοδότηση: ΕΣΠΑ 2007 – 2013 – Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο
Κωδικός προγράμματος: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση»
Πράξη: Δίκτυο Παυσανίας 2.0: από το Σχολείο στο Μουσείο
Προϋπολογισμός: Δημόσια Δαπάνη: 425,000.00€
Φορέας ΣΑ: 1012700 Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού
Απόφαση Ένταξης: Α.Π. ΕΥΔ ΕΚΔΒΜ 991/20.01.2014

Η πράξη «Δίκτυο Παυσανίας 2.0: από το Σχολείο στο Μουσείο» αποτελεί μια καινοτόμο πρόταση για την ανάπτυξη βιωματικών εκπαιδευτικών δράσεων και εκπαιδευτικού υλικού που συνδέουν το σχολείο με τον τόπο, τους φυσικούς πόρους, την παραγωγική ιστορία, την πολιτιστική κληρονομιά και εν τέλει με το Μουσείο. Υλοποιείται από το Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς και εφαρμόζεται στα Μουσεία που ανήκουν στο Δίκτυο Μουσείων του ΠΙΟΠ, στις ακόλουθες περιφέρειες: Ανατολική Μακεδονία – Θράκη (Μουσείο Μετάξης), Θεσσαλία (Μουσείο Πλινθοκεραμοποιίας Ν. & Σ. Τσαλαπάτα), Πελοπόννησος (Μουσείο Περιβάλλοντος Στυμφαλίας, Υπαίθριο Μουσείο Υδροκίνησης, Μουσείο Ελιάς και Ελληνικού Λαδιού), Βόρειο Αιγαίο (Μουσείο Βιομηχανικής Ελαιουργίας Λέσβου). (Περισσότερα: http://www.piop.gr/el/Activities/Pafsanias.aspx)

  

 

 


 

 

 

  

Ταυτότητα πράξης

Τίτλος έργου: Αειφόρος διαχείριση και χρηματοδότηση της βιοποικιλότητας των υγρότοπων: η περίπτωση της λίμνης Στυμφαλίας
Ακρωνύμιο του προγράμματος: LIFE-Stymfalia
Διάρκεια του προγράμματος: 1 Οκτωβρίου 2013- 29 Σεπτεμβρίου 2017
Περιοχή δράσης: Ελλάδα
Κωδικός προγράμματος: LIFE12 NAT/GR/000275
Χρηματοδότηση: To πρόγραμμα LIFE-Stymfalia συγχρηματοδοτείται κατά 50% από το χρηματοδοτικό μέσο LIFE+ της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Προϋπολογισμός: € 2,013,290
Συμμετοχή ΕΕ: € 1,006,646

Εταίροι
Συντονιστής Δικαιούχος: Τράπεζα Πειραιώς
    1. Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς (ΠΙΟΠ)
    2. Δήμος Σικυωνίων
    3. ΟΙΚΟΜ Μελετητική Περιβάλλοντος
    4. Εταιρία Προστασίας Πρεσπών
    5. Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΚΑΠΕ)

Σκοπός του προγράμματος LIFE-Stymfalia είναι η αποκατάσταση της λίμνης Στυμφαλίας και η μακροχρόνια προστασία και διαχείρισή της, μέσω της  συστηματικής αναχρηματοδότησης που θα εξασφαλίζει η αξιοποίηση της βιομάζας των καλαμιών και των αγροτικών υπολειμμάτων της περιοχής. (Περισσότερα www.Lifestymfalia.gr)

 

 


 

 

 

Ταυτότητα Πράξης

Τίτλος Έργου: PLUGGY: Πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης για την προώθηση της πολιτιστικής κληρονομιάς την Ευρώπη
Ακρωνύμιο Προγράμματος: Pluggy
Διάρκεια Προγράμματος: 1 Δεκεμβρίου 2016 – 30 Νοεμβρίου 2019
Χρηματοδότηση: Το πρόγραμμα PLUGGY χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο του προγράμματος Horizon 2020
Κωδικός προγράμματος: No 726765
Προϋπολογισμός: € 2.374.43,50

Εταίροι

  1. Συντονιστής Δικαιούχος: Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Επικοινωνιών και Υπολογιστών (ΕΠΙΣΕΥ)- Ελλάδα
  2. Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κόσιτσε (TUK) –Σλοβακία
  3. Πανεπιστήμιο της Μάλαγα (UMA)- Ισπανία
  4. Vianet – Ιταλία
  5. Imperial College London (ICL)- Αγγλία
  6. UK XTeam Software Solution (XTEAM) – Ιταλία
  7. Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς (ΠΙΟΠ)- Ελλάδα
  8. Μουσείο Ανατολικής Σλοβακίας (ESM)- Σλοβακία
  9. CLIO MUSE - Ελλάδα

Σκοπός του PLUGGY είναι η προώθηση της τοπικής και εθνικής πολιτιστικής κληρονομιάς, αλλά και η διασύνδεσή τους, προσφέροντας στους χρήστες υπηρεσίες επικοινωνίας και αλληλεπίδρασης σε θέματα πολιτισμού. Οι χρήστες θα μπορούν να μοιράζονται τις πολιτιστικές εμπειρίες τους και τη γνώση τους για τον πολιτισμό του τόπου τους, συνεισφέροντας ουσιαστικά στην ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς της Ευρώπης. Μέσω του καινοτόμου συγγραφικού εργαλείου (Curatorial Tool) που θα προσφέρει η πλατφόρμα, θα μπορούν να συσχετίζονται οι  ιστορίες των χρηστών με υλικό από ήδη διαθέσιμες ψηφιακές συλλογές και βιβλιοθήκες και με περιεχόμενο που θα έχουν ανεβάσει οι ίδιοι, οι φίλοι τους και επαγγελματίες του πολιτισμού. Επιπλέον, οι ιστορίες θα διανθίζονται με καινοτόμα εργαλεία εξιστόρησης και απλές εφαρμογές. (Περισσότερα: www.pluggy-project.eu)

 

  • 0 Άρθρα