Πιστοποιήσεις και Βραβεύσεις

Πιστοποιήσεις και Βραβεύσεις 


Το Ίδρυμα έχει αναπτύξει και εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας, σύμφωνα με το Πρότυπο EN ISO 9001:2008, πιστοποιημένο από την «TUV AUSTRIA HELLAS», για τα ακόλουθα πεδία εφαρμογής:


  • Σχεδιασμός, μελέτη, κατασκευή, λειτουργία και συντήρηση Δικτύου Μουσείων στην ελληνική περιφέρεια
  • Διοργάνωση εκθέσεων και πολιτιστικών εκδηλώσεων στα Μουσεία του Δικτύου
  • Υλοποίηση ερευνητικών προγραμμάτων για την καταγραφή, διάσωση, ανάδειξη και προβολή της προβιομηχανικής και βιομηχανικής κληρονομιάς

Το ΠΙΟΠ έχει αναπτύξει και εφαρμόζει Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης, το οποίο οργανώνει, με τον πλέον συστηματικό τρόπο, την παρακολούθηση, διαχείριση και τελικά τη μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων που σχετίζονται με τις δραστηριότητές του. Το Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης εφαρμόζεται  στο σύνολο των κτιρίων και των δραστηριοτήτων του ΠΙΟΠ. Η πρώτη Περιβαλλοντική Δήλωση του Ιδρύματος επαληθεύτηκε, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του κανονισμού EMAS, από την Κυπριακή Εταιρεία Πιστοποίησης [reg. no. EMAS ELV-0009 (αριθ. 549)], στις 14.3.2014. Το Ίδρυμα, σύμφωνα με την υπ 'αριθμ  50486/1466 /27.10.2014 υπουργική απόφαση, καταχωρίστηκε στο ελληνικό μητρώο  του EMAS (αριθμός καταχώρησης EL-000110).


 

Το  2012 απονεμήθηκε στο Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς το Βραβείο Europa Nostra, στην κατηγορία «Ειδικές υπηρεσίες». Το Βραβείο παρέδωσαν στο ΠΙΟΠ ο Πρόεδρος της Europa Nostra,  maestro Placido Domingo, και η Επίτροπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Εκπαίδευση και τον Πολιτισμό, κ. Ανδρούλλα Βασιλείου.