19.9.2014

Δρόμοι Συνεργασίας στον Πολιτισμό

Δρόμοι Συνεργασίας στον Πολιτισμό


Το Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς και το Σωματείο «Διάζωμα» αναπτύσσουν τη συνεργασία τους με στόχο τη διάσωση και ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς του τόπου, τομείς στους οποίους και οι δύο φορείς δραστηριοποιούνται. Η συνεργασία αυτή επικεντρώνεται στις περιοχές των Μουσείων του ΠΙΟΠ, αναδεικνύοντας, από την πλευρά του Ιδρύματος το δίκτυο των Θεματικών του Μουσείων στα οποία προβάλλεται η παραγωγική ιστορία του τόπου και, από την πλευρά του Διαζώματος, το δίκτυο των αρχαίων θεάτρων. Με τον τρόπο αυτό συναντιούνται δύο σημαντικές περίοδοι τοπικής ιστορίας, διαμορφώνονται γέφυρες συνεργασίας και ευαισθητοποιείται ο τοπικός πληθυσμός και οι επισκέπτες.

Πρώτο αποτέλεσμα της συνεργασίας ΠΙΟΠ - Διαζώματος είναι η ανάπτυξη μίας πιλοτικής διαδραστικής εγκατάστασης – εφαρμογής, που βασίζεται στη σύγχρονη απεικονιστική τεχνολογία και παρέχει τη δυνατότητα στους επισκέπτες των Μουσείων του ΠΙΟΠ να ενημερώνονται τόσο για το Δίκτυο Μουσείων του Ιδρύματος όσο και για τα αρχαία θέατρα που βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή του Μουσείου.

Η επίσημη παρουσίαση της εγκατάστασης – εφαρμογής πραγματοποιήθηκε στο Μουσείο Πλινθοκεραμοποιίας  Ν.& Σ. Τσαλαπάτα το Σάββατο 20 Σεπτεμβρίου, στο πλαίσιο της επίσκεψης των μελών του Σωματείου «Διάζωμα» στη Θεσσαλία για τη Ζ’ Γενική τους Συνέλευση.

Η επίσημη δοκιμή της εγκατάστασης – εφαρμογής πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 21 Σεπτεμβρίου, στο πλαίσιο των εργασιών της Ζ΄ Γενικής Συνέλευσης, όπου τα μέλη του Σωματείου είχαν την ευκαιρία να εξερευνήσουν τις δυνατότητές της, να πάρουν πληροφορίες τόσο για τα αρχαία θέατρα της περιοχής όσο και το δίκτυο θεματικών μουσείων του Π.Ι.Ο.Π., αλλά και να καταθέσουν τις απόψεις τους.

Στα παρακάτω video  παρουσιάζονται στιγμιότυπα από την επίσκεψη στο Μουσείο Πλινθοκεραμοποίας, καθώς και απόσπασμα της επίδειξης λειτουργίας της εφαρμογής.