Το Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς συμμετέχει ενεργά σε ερευνητικά προγράμματα που χρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Μέσω των προγραμμάτων αυτών το Ίδρυμα εξασφαλίζει την  αξιοποίηση της τεχνογνωσίας του εξειδικευμένου προσωπικού του, την προώθηση της έρευνας σε θέματα ψηφιακής τεχνολογίας και των εφαρμογών της στον τομέα του πολιτισμού και της προσβασιμότητας του κοινού στην πολιτιστική κληρονομιά, καθώς και την ενίσχυση και ανάδειξη των τοπικών οικονομιών, προσφέροντας κίνητρα για την άνοδο του πολιτιστικού τουρισμού στις περιοχές που βρίσκονται τα Μουσεία του ΠΙΟΠ.

  • 9 Άρθρα