Σε κάθε θεματικό μουσείο καταστρώνουμε ένα ταξίδι στην ελληνική παράδοση και την τεχνολογία για τους μικρούς επισκέπτες. Τα εκπαιδευτικά προγράμματα των μουσείων που έχουμε σχεδιάσει για σχολεία και οικογένειες περιλαμβάνουν παιχνίδια και δραστηριότητες, με ερεθίσματα για παιδιά διαφόρων ηλικιών.


Χάρη σε αυτά τα προγράμματα, τα παιδιά έχουν την ευκαιρία να χρησιμοποιήσουν εργαλεία και να αποκτήσουν ενεργό ρόλο σε διαδικασίες και μηχανισμούς του τεχνικού πολιτισμού. Αυτή η βιωματική σχέση συμπληρώνεται από τις πολυμεσικές εφαρμογές κάθε Μουσείου, διδιάστατα και τριδιάστατα διαδραστικά εποπτικά μέσα, κείμενα, σχέδια, φωτογραφίες, οπτικοακουστικό υλικό και κινούμενες μακέτες.


Τα εκπαιδευτικά προγράμματα υλοποιούνται έπειτα από συνεννόηση με το συγκεκριμένο Μουσείο. Για να οργανώσετε την επίσκεψή σας, ζητήστε το εκπαιδευτικό υλικό του θεματικού μουσείου που σας ενδιαφέρει.


Επιπλέον, οργανώνονται έκτακτες εκπαιδευτικές δράσεις, στο πλαίσιο  της συμμετοχής του ΠΙΟΠ σε ευρωπαϊκές και διεθνείς διοργανώσεις (Διεθνής Ημέρα Μουσείων, Ευρωπαϊκές Ημέρες Πολιτιστικής Κληρονομιάς, Νύχτα των Μουσείων).

  • 14 Άρθρα