Το Μουσείο

Το Μουσείο Μαστίχας Χίου βρίσκεται στα Μαστιχοχώρια, σύνολο μεσαιωνικών χωριών στη Νότια Χίο, στο μοναδικό σημείο της Μεσογείου όπου καλλιεργείται ο σχίνος της ποικιλίας Pistacia lentiscus var. Chia, από τον οποίο παράγεται η μαστίχα.

Το Μουσείο Μαστίχας Χίου σκοπεύει να αναδείξει την παραγωγική ιστορία της καλλιέργειας και την επεξεργασίας της μαστίχας, την οποία εντάσσει στο πολιτιστικό τοπίο της Χίου. Μέσα από το πρίσμα της εγγραφής από την UNESCO της παραδοσιακής μαστιχοκαλλιέργειας στον Αντιπροσωπευτικό κατάλογο της Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Ανθρωπότητας, το 2014, έμφαση δίνεται στη διαχρονία και την αειφορία του χιώτικου αυτού προϊόντος.

Τι θα δείτε:

Η μόνιμη έκθεση πραγματεύεται τη μαστίχα Χίου ως μοναδικό φυσικό προϊόν. Στην εισαγωγή, μαθαίνουμε για το σχίνο και τη μαστίχα, την ρητίνη που το 2015 αναγνωρίστηκε ως φυσικό φάρμακο. Στην πρώτη ενότητα ανακαλύπτουμε την παραδοσιακή τεχνογνωσία της μαστιχοκαλλιέργειας. Στην δεύτερη ενότητα παρατηρούμε πώς η διαχείριση της μαστίχας ιστορικά διαμόρφωσε το αγροτικό και οικισμένο τοπίο της νότιας Χίου και των Μαστιχοχωρίων. Στην τρίτη ενότητα ενημερωνόμαστε για τη συνεταιριστική εκμετάλλευση και μεταποίηση της μαστίχας στους νεότερους χρόνους, που σηματοδοτεί ένα σημαντικό κεφάλαιο της παραγωγικής ιστορίας της Χίου.  Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στις χρήσεις με τις οποίες η μαστίχα σήμερα ταξιδεύει σε όλον τον κόσμο. Η μουσειακή εμπειρία ολοκληρώνεται στην υπαίθρια έκθεση, στην οποία το κοινό έρχεται σε επαφή με το φυτό και το φυσικό περιβάλλον στο οποίο  ευδοκιμεί.

Εργαλεία για την καλύτερη κατανόηση της μόνιμης έκθεσης:

  • Πολυμεσικές εφαρμογές
  • Ταινίες τεκμηρίωσης
  • Μακέτες
  • Πρωτότυπα μηχανήματα σε λειτουργία

Στην Αίθουσα «Σχίνος» (αίθουσα πολλαπλών χρήσεων) φιλοξενούνται περιοδικές εκθέσεις, οργανώνονται εκδηλώσεις και αναπτύσσονται δράσεις πολιτισμού, ενώ στην αίθουσα «Κεντητήρι» εκπονούνται εκπαιδευτικά προγράμματα. 

Ταυτότητα πράξης
Α’ Φάση
ΕΣΠΑ 2007–2013
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα» 
Πράξη: Μουσείο Μαστίχας Χίου
Κωδικός Πράξης MIS (ΟΠΣ ΕΡΓΟΡΑΜΑ): 346862
Προβλεπόμενη Δημόσια Δαπάνη: 6.700.000,00€
Κωδικός ΣΑ: Ε0118
Φορέας ΣΑ: 1012700 Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού 
Κωδικός Πράξης ΣΑ: 2011ΣΕ0118015
Δικαιούχος: Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς 
Κωδικός Δικαιούχου: 1050601
Απόφαση Ένταξης: Α.Π. ΕΥΔ ΕΠΑΕ 3063/572/Α2/08.06.11

Β’ Φάση
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
«Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020»
Πράξη: Μουσείο Μαστίχας Χίου
Κωδικός Πράξης MIS (ΟΠΣ ΕΡΓΟΡΑΜΑ): 5001962
Προβλεπόμενη Δημόσια Δαπάνη: 724.323,29€
Κωδικός ΣΑ: Ε1111
Φορέας ΣΑ: 1512100 Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού
Κωδικός Πράξης ΣΑ: 2016ΣΕ11110003
Δικαιούχος: Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς
Κωδικός Δικαιούχου: 1050601
Απόφαση Ένταξης: Α.Π. ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ 7115/2314/Α2/21.11.2016


Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης


PRESS KIT

Κατεβάστε το Press Kit του Μουσείου

Gallery