Τα Ερευνητικά Προγράμματα του Πολιτιστικού Ιδρύματος Ομίλου Πειραιώς σχεδιάζονται σε διεπιστημονική βάση, σε συνεργασία με πανεπιστήμια, ερευνητικά κέντρα και επιλεγμένους επιστημονικούς φορείς. Βασικοί τους άξονες είναι:


• Η καταγραφή, διάσωση και ανάδειξη της παραδοσιακής και πρωτοβιομηχανικής τεχνολογίας
• Η μελέτη των τεχνικοοικονομικών όψεων της νεοελληνικής κοινωνίας
• Η αξιοποίηση της πολιτιστικής κληρονομιάς μας


Θεματικές έρευνας


Τα Ερευνητικά Προγράμματα του Πολιτιστικού Ιδρύματος Ομίλου Πειραιώς εστιάζουν στα εξής ερευνητικά πεδία:


• Βιομηχανική αρχαιολογία
• Προβιομηχανική παραγωγή
• Τεχνολογία-παραδοσιακές τεχνικές
• Νέες τεχνολογίες στην έρευνα γύρω από τον πολιτισμό
• Μουσειολογία
• Υλικός πολιτισμός
• Πολιτιστική διαχείριση
• Οικονομική ιστορία

  • 38 Άρθρα