Πιστοποιήσεις και Βραβεύσεις


Το ΠΙΟΠ εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνα με το Πρότυπο EN ISO  9001:2015 για το ακόλουθο πεδίο εφαρμογής: 
  • Σχεδιασμός, μελέτη, κατασκευή, λειτουργία και συντήρηση Δικτύου Μουσείων.
  • Προβολή και διοργάνωση εκθέσεων, πολιτιστικών εκδηλώσεων, βιβλιοπαρουσιάσεων, σεμιναρίων, εκπαιδευτικών προγραμμάτων και δραστηριοτήτων ψυχαγωγίας.
  • Υλοποίηση ερευνητικών προγραμμάτων για την καταγραφή, διάσωση, ανάδειξη και προβολή της προβιομηχανικής και βιομηχανικής κληρονομιάς στην Ελλάδα.
  • Συγκέντρωση, επεξεργασία και διάθεση, προς πολλαπλές ομάδες κοινού, ιστορικού αρχειακού υλικού, για την τεκμηρίωση και μελέτη της ελληνικής οικονομικής ιστορίας του 20ου αιώνα και τη διατήρηση της μνήμης μέσω αρχειακών πηγών.
  • Έκδοση πρωτότυπων εργασιών, μεταφράσεις έργων, σχεδίαση εκπαιδευτικού υλικού για παιδικό κοινό, βιβλίων καθώς και άλλες εκδοτικές εργασίες, παραγωγή εντύπου και ψηφιακού ενημερωτικού υλικού και ψηφιακών εφαρμογών.
  • Επιλογή, απόκτηση, οργάνωση και διαχείριση εντύπων και ηλεκτρονικών συλλογών βιβλίων και περιοδικών, βάσεων δεδομένων, οπτικοακουστικού υλικού, δραστηριότητες βιβλιοθηκών και αρχειοφυλακείων.
  • Υλοποίηση και διαχείριση ευρωπαϊκών και συγχρηματοδοτούμενων έργων.
  • Ανάπτυξη πρωτοβουλιών, υλοποίηση και διαχείριση ευρωπαϊκών και συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων για τη σύνδεση της υλικής και άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς με το περιβάλλον.
  • Λειτουργία καταστημάτων αναμνηστικών, λοιπό λιανικό εμπόριο καινούριων ειδών σε ειδικευμένα καταστήματα

Το ΠΙΟΠ εφαρμόζει ένα Σύστημα για την Βιώσιμη Διαχείριση των εκδηλώσεων σε συμφωνία με το Πρότυπο ISO 20121: 2012 για το ακόλουθο πεδίο εφαρμογής :

«Σχεδιασμός, υλοποίηση, διαχείριση και διοργάνωση επιστημονικών, εκπαιδευτικών, πολιτιστικών και καλλιτεχνικών εκδηλώσεων».

 

 

Το ΠΙΟΠ έχει αναπτύξει και εφαρμόζει Σύστημα Περιβαλλοντικής και Ενεργειακής Διαχείρισης, το οποίο οργανώνει, με τον πλέον συστηματικό τρόπο, την παρακολούθηση, διαχείριση και τελικά τη μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων που σχετίζονται με τις δραστηριότητές του και την βελτίωση της ενεργειακής του επίδοσης. Το Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης εφαρμόζεται  στο σύνολο των κτιρίων και των δραστηριοτήτων του ΠΙΟΠ.

Η πρώτη Περιβαλλοντική Δήλωση του Ιδρύματος επαληθεύτηκε, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του κανονισμού EMAS, από την Κυπριακή Εταιρεία Πιστοποίησης [reg. no. EMAS ELV-0009 (αριθ. 549)], στις 14.3.2014. Το Ίδρυμα, σύμφωνα με την υπ 'αριθμ  50486/1466 /27.10.2014 υπουργική απόφαση, καταχωρίστηκε στο ελληνικό μητρώο  του EMAS (αριθμός καταχώρησης EL-000110).

Το Σύστημα Περιβαλλοντικής και Ενεργειακής Διαχείρισης του ΠΙΟΠ έχει λάβει τις ακόλουθες πιστοποιήσεις από την Κυπριακή Εταιρεία Πιστοποίησης [reg. no. EMAS ELV-0009 (αριθ. 549)]:

 

      CYS EN ISO 14001:2015    
Αρ. ES.N.14.007
    CYS EN ISO 50001:2011    
Αρ. EMS.17.001
IQNet
CY. ES.N.14.007

 

Για το 2019 το Ελληνικό Τμήμα του Διεθνούς Συμβουλίου Μουσείων (ICOM) επέλεξε ως τιμώμενο ίδρυμα το Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς, στο πλαίσιο του εορτασμού της Διεθνούς Ημέρας Μουσείων με θέμα «Τα Μουσεία ως κόμβοι πολιτισμού: το μέλλον της παράδοσης». 

 

Τον Δεκέμβριο του 2018 η Ακαδημία Αθηνών απένειμε, κατά την Πανηγυρική Συνεδρία της,  το Αργυρό Μετάλλιο της Τάξης των Γραμμάτων και των Καλών Τεχνών στο Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς. Τα βραβεία της Ακαδημίας Αθηνών, απονέμονται κάθε χρόνο σε προσωπικότητες και φορείς ως ένδειξη τιμής για την προσφορά τους στην κοινωνία.

 

Το  2012 απονεμήθηκε στο Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς το Βραβείο Europa Nostra, στην κατηγορία «Ειδικές υπηρεσίες». Το Βραβείο παρέδωσαν στο ΠΙΟΠ ο Πρόεδρος της Europa Nostra,  maestro Placido Domingo, και η Επίτροπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Εκπαίδευση και τον Πολιτισμό, κ. Ανδρούλλα Βασιλείου.