Βιβλιοθήκη

Η Βιβλιοθήκη του Πολιτιστικού Ιδρύματος Ομίλου Πειραιώς (ΠΙΟΠ) είναι ανοιχτής πρόσβασης και απευθύνεται στο ερευνητικό, αλλά και το ευρύ κοινό, ενώ είναι δανειστική για τα μέλη της. Λειτουργεί Αναγνωστήριο στο ισόγειο του κτηρίου, όπου οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να μελετήσουν τις πηγές που τους ενδιαφέρουν.

Η Βιβλιοθήκη του ΠΙΟΠ αριθμεί περίπου 60.000 ελληνικούς και ξενόγλωσσους τίτλους βιβλίων, καθώς και περιοδικές εκδόσεις. 

Ο κατάλογος της Βιβλιοθήκης του ΠΙΟΠ εμπλουτίζεται συνεχώς με την αγορά νέων τίτλων, τους οποίους αναζητούμε σε ειδικές βιβλιογραφικές πηγές. Επίσης, εμπλουτίζεται μέσω της  ανταλλαγής βιβλίων με άλλους φορείς, καθώς και μέσω δωρεών έντυπου και ηλεκτρονικού υλικού.

Θεματικές

Η Βιβλιοθήκη του ΠΙΟΠ διαθέτει τίτλους στα πεδία έρευνας και δραστηριοποίησης του Πολιτιστικού Ιδρύματος Ομίλου Πειραιώς, αλλά και γενικότερα του Ομίλου Πειραιώς:

 • Βιομηχανική αρχαιολογία
 • Οικονομική και κοινωνική ιστορία
 • Ιστορία της τεχνολογίας
 • Γεωτεχνικά και περιβαλλοντικά θέματα
 • Μουσειολογία
 • Πολιτιστική διαχείριση
 • Ανθρωπολογία
 • Λαογραφία
 • Άυλη πολιτιστική κληρονομιά
 • Εθνολογία
 • Χρηματοοικονομικά, τραπεζικά και οικονομικά θέματα
 • Αγροτική οικονομία και πολιτική
 • Μάνατζμεντ

Σημαντικό μέρος της Βιβλιοθήκης είναι η Συλλογή Ζωγράφου, που περιλαμβάνει σπάνιο υλικό από τα τέλη του 19ου αιώνα, σχετικό με:

 • Το αγροτικό ζήτημα
 • Γεωργικά και ιστορικά θέματα

Οργάνωση

Οι τίτλοι ταξινομούνται σύμφωνα με το δεκαδικό σύστημα Dewey και καταλογογραφούνται σύμφωνα με τους Αγγλοαμερικανικούς Κανόνες Καταλογογράφησης AACR2. Οι λειτουργίες της Bιβλιοθήκης του ΠΙΟΠ αυτοματοποιούνται με το σύστημα openABEKT.