5.6.2014

Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος

Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος

5 Ιουνίου

Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος.

Ημέρα ενημέρωσης, προβληματισμού και αφύπνισης συνειδήσεων.

Περισσότερα από σαράντα χρόνια έχουν περάσει από την καθιέρωση της συγκεκριμένης μέρας εορτασμού από τον ΟΗΕ και εξακολουθούμε να βιώνουμε καθημερινά τα αποτελέσματα της αλόγιστης συμπεριφοράς του ανθρώπου προς το περιβάλλον. Συνεχίζεται η εκπομπή βλαβερών ρύπων, η σπατάλη των φυσικών πόρων, η ρύπανση της θάλασσας και της στεριάς. Συμπεριφορές που οδηγούν σε ραγδαίες κλιματικές αλλαγές με απειλητικές συνέπειες.

Η ευαισθητοποίηση όλων μαζί και του καθενός ξεχωριστά είναι μοναδικής σημασίας για την αντιμετώπιση των παραπάνω προβλημάτων και την προστασία του περιβάλλοντος.

Στο πλαίσιο αυτό το Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς αναγνωρίζοντας την ανάγκη προστασίας και διαχείρισης, όχι μόνο συγκεκριμένων μνημείων αλλά και των περιοχών που τα περιβάλλουν, αναλαμβάνει δράση προκειμένου να καταδείξει τη σύνδεση του πολιτισμού με το περιβάλλον.

Η στρατηγική αυτή εκφράζεται με τον καλύτερο τρόπο στο Μουσείο Περιβάλλοντος Στυμφαλίας, στο οποίο άνθρωπος και φύση συνυπάρχουν αρμονικά. Βασικοί στόχοι του Μουσείου είναι η περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση του κοινού και η διάσωση της γνώσης για την παραδοσιακή τεχνολογία της περιοχής. Η λίμνη Στυμφαλία ανήκει στο ευρωπαϊκό δίκτυο φυσικών οικότοπων Natura 2000 και αποτελεί καταφύγιο και χώρο μετανάστευσης σπάνιων ειδών πουλιών. Ωστόσο τα τελευταία χρόνια, ο υγρότοπος της Στυμφαλίας έχει υποβαθμιστεί σημαντικά, καθώς καλύπτεται από πυκνό καλαμιώνα, ενώ δεν υπάρχει σχέδιο διαχείρισης της περιοχής, με αποτέλεσμα να γίνεται λανθασμένη χρήση των φυσικών της πόρων και να μειώνεται η ζωή στη λίμνη. Για την αντιμετώπιση του προβλήματος έχει αναπτυχθεί το πρόγραμμα LIFE-Stymfalia (www.lifestymfalia.gr), στο οποίο το ΠΙΟΠ συμμετέχει ως εταίρος και σκοπός του είναι η αποκατάσταση της λίμνης Στυμφαλίας, η μακροχρόνια προστασία και διαχείρισή της, μέσω της  συστηματικής αναχρηματοδότησης που θα εξασφαλίζει η αξιοποίηση της βιομάζας των καλαμιών.

Επιπλέον, το ΠΙΟΠ εφαρμόζει στα Μουσεία του, στην ελληνική περιφέρεια, και στις εγκαταστάσεις του στην Αθήνα, Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης κατά ΕΜΑS, με τη συνεπή τήρηση συναφών διαδικασιών, την συνεχή παρακολούθηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων της λειτουργίας του και την εφαρμογή περιβαλλοντικών προγραμμάτων, όπως ανακύκλωση χαρτιού, μελανοδοχείων, μπαταριών και λαμπτήρων.