11.12.2015

Ανακοίνωση για τη ματαίωση δράσης στο Ιστορικό Αρχείο

Ανακοίνωση για τη ματαίωση δράσης στο Ιστορικό Αρχείο

Με το παρόν ανακοινώνεται ότι η δράση του Πολιτιστικού Ιδρύματος Ομίλου Πειραιώς  «Ο Φύλλος συναντά τα παιδιά στο Ιστορικό Αρχείο ΠΙΟΠ», που επρόκειτο να πραγματοποιηθεί το Σάββατο, 12 Δεκεμβρίου 2015, ματαιώνεται λόγω σοβαρού οικογενειακού κωλύματος των συμβαλλόντων στο πρόγραμμα.