23.10.2015

Ανακοίνωση για την αναβολή της παρουσίασης του βιβλίου "Ο Φύλλος"

Ανακοίνωση για την αναβολή της παρουσίασης του βιβλίου "Ο Φύλλος"

Λόγω τεχνικού κωλύματος αναβάλλεται η παρουσίαση του βιβλίου ¨Ο Φύλλος¨ που είχε προγραμματιστεί για το Σάββατο 24 Οκτωβρίου 2015 στο Ιστορικό Αρχείο του ΠΙΟΠ.

Νέα ημερομηνία θα ανακοινωθεί άμεσα.