4.8.2015

Μεταλλεία, ελιές και μοναστήρια. Όψεις της περιβαλλοντικής ιστορίας της Χαλκιδικής

Μεταλλεία, ελιές και μοναστήρια. Όψεις της περιβαλλοντικής ιστορίας της Χαλκιδικής

Με την ευκαιρία της Παγκόσμιας Ημέρας Περιβάλλοντος, και σε αντιστοιχία με τους καταστατικούς στόχους του Πολιτιστικού Ιδρύματος Ομίλου Πειραιώς και τις θεματικές του Ιστορικού Αρχείου του, πραγματοποιήθηκαν την Παρασκευή 5 Ιουνίου, 12:30-17:30, στο Ιστορικό Αρχείο του Πολιτιστικού Ιδρύματος Ομίλου Πειραιώς  οι εργασίες ημερίδας με θέμα την περιβαλλοντική ιστορία της Χαλκιδικής, σε συνεργασία με το Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος. Σκοπός της συνάντησης ήταν να μυήσει μεταπτυχιακούς φοιτητές, υποψήφιους διδάκτορες και γενικό κοινό σε ένα νεοπαγή κλάδο της ιστορικής επιστήμης και να παρουσιάσει σχετική έρευνα που διεξήχθη από πολυμελή διεπιστημονική ομάδα ερευνητών από όλα σχεδόν τα ελληνικά πανεπιστήμια.

Η έρευνα αφορά στη συνεχή μεταβολή της αμοιβαίας σχέσης μεταξύ ανθρώπων και περιβάλλοντος σε μια τυπική περιοχή της Μεσογείου με αρχαιολογικά ευρήματα, πλούσιες αφηγηματικές και αρχειακές πηγές, η οποία αποτελεί ευνοϊκό παράδειγμα για μελέτες περιβαλλοντικής ιστορίας. Στην εικόνα που ανασυγκροτείται για την περιοχή της Χαλκιδικής συνυπάρχουν ποιοτική γεωργία, τουρισμός, μοναχισμός και εξορυκτική βιομηχανία. Η δημιουργία και εμπέδωση των αντιφάσεων αυτών, που αποτυπώνουν και το σύγχρονο περιβαλλοντολογικό προβληματισμό για την περιοχή, μελετήθηκε με τη βοήθεια ειδικών γεωβοτανολόγων, αρχαιολόγων, ιστορικών όλων των περιόδων, ιστορικών της τέχνης, γλωσσολόγων και κοινωνικών ανθρωπολόγων.

 

Για το αναλυτικό πρόγραμμα της ημερίδας, δείτε εδώ.

Για τη μαγνητοσκόπηση των εργασιών της ημερίδας, δείτε τα παρακάτω links:

01  Χαιρετισμός ΠΙΟΠ
02  Β  Γούναρης, Εισαγωγικά για το πρόγραμμα
03  Β  Σειρηνίδου, Οι ιστορικοί στη φύση
04  Β  Γούναρης, Όψεις της περιβαλλοντικής ιστορίας της Χαλκιδικής
05  ερωτήσεις Α΄ μέρους
06  Σ  Παναγιωτίδης Ανάλυση γύρης παράθυρο στο παρελθόν της βλάστησης
07  Σ  Παναγιωτίδης   ερωτήσεις
08  Μπ  Τσιγαρίδα, Αρχαίοι οικισμοί και φυσικό περιβάλλον
09  Γ  Ξυδόπουλος, Ντόπιοι και άποικοι Εποχή Χαλκού  Κλασική εποχή
10  Κ  Σμυρλής, Κατοίκηση και περιβάλλον στη μεσαιωνική Χαλκιδική
11  Ηλ  Κολοβός, Τα μεταλλεία της Χαλκιδικής στα χρόνια των Οθωμανών
12  Κ  Γαρδίκα, Το κατακερματισμένο περιβάλλον της Χαλκιδικής στον Μεσοπόλεμο
13  Γ  Αντωνίου, Περιβαλλοντικές και αστικές ουτοπίες
14  Γλ  Γκότση, Οι εικαστικές παραστάσεις της Χαλκιδικής και η σχέση ανθρώπων περιβάλλοντος